GTE Şimdi de İngiltere’de!

Londra ofisimizle artık İngiltere’de de hizmet veriyoruz. Ar-Ge, inovasyon ve dijitalleşme odaklı yeni iş modelimizle paydaşlarımız için ilhamveren sürdürülebilirlik çözümleri geliştirirken hizmet yelpazemizi ve değer önerilerimizi çeşitlendiriyoruz.

Bizi takip edin!

Kırıkkale Üniversitesi Araştırma Merkezi ile atıksulardan Mikroalg üretimini araştırıyoruz!

Alg biyokütlesinden yararlı ürün eldesini çalıştığımız projede sektörler arası “simbiyotik bir yaklaşım” ortaya koyuyoruz. Çalışma sonuçlarının, Kızılırmak nehrine deşarj edilen atıksulardaki azot ve fosfor sorunlarına çözüm üretmesini ve enerji sektörü gibi farklı kullanım alanlarında ticari fayda sağlamasını hedefliyoruz. Projenin karbon tutma ve depolama yönüyle iklim krizi ile mücadele için de önemli çıktıları olacağına inanıyoruz.

 

 

Soma Bölgesel Isıtma Sistemi, Gold Standard Sertifikası Almaya Hak Kazandı

2011 yılında EÜAŞ ve Soma Belediyesi tarafından başlatılan, sonrasında ise Manisa büyükşehir Belediyesi ve özelleştirme sonrası santrali devralan Soma Termik Santral elektrik Üretim A.Ş. tarafından devam ettirilen proje kapsamında, termik santralden elde edilen ısının, kentsel ısıtmada kullanılması sağlandı. Proje, sera gazı azaltımının yanısıra, bölgedeki hava kalitesinin iyileştirilmesine katkıda bulundu.

Ocak 2014-Mayıs 2015 tarihleri arasında 954 konut eşdeğeri (KE) binada kullanılan sistem, ilk yılında yaklaşık 60bin ton karbondioksit eşdeğeri azaltım sağladı. Proje kapsamında 2018 yılı itibarı ile yaklaşık 8 bin aboneye ulaşılmış durumda. Yeni yatırımlar ile toplamda 22.000 KE binaya ulaşılması hedefleniyor. Proje, tam kapasiteye ulaştığında, sağlanacak yıllık sera gazı azaltımı 1 milyon tonun üzerinde olması bekleniyor.

Proje, bölgesel ısıtma projeleri arasında Gold Standard emisyon azaltım sertifikası almaya hak kazanan Türkiye’de ilk, dünyada ise sayılı projelerden birisi oldu.

Proje ile ilgili detaylı bilgi için TIKLAYINIZ.

 

Bursa BB Hafif Raylı Sistem II Aşama Projesi Karbon Sertifikası Almaya Hak Kazandı

Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından gerçekleştirilen ve Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası (EBRD) tarafından finanse edilen Hafif Raylı Sistem II. Aşama projesi, sera gazı azaltım sertifikalandırma sürecini tamamlayarak, Türkiye’de bir belediye tarafından gerçekleştirilen ilk gönüllü karbon projesi oldu. Proje, aynı zamanda ulaştırma alanında emisyon azaltım sertifikası alan Türkiye’de ilk proje, dünyada ise sayılı projelerden birisi oldu.

Danışman ekibinde GTE’nin yerel ortak olarak çalışmalar yürüttüğü projenin tescil işlemleri, 2013 yılı aralık ayında doğrulanmış karbon standardı (Verified Carbon Standard) tarafından tamamlanmış olup, Temmuz 2015-Haziran 2016 arasındaki ilk izleme döneminde sağlanan sera gazı azaltımları yine bağımsız kuruluşlar tarafından doğrulanmıştır. 2017 yılı ocak ayında tamamlanan çalışma kapsamında bu dönem içerisinde sağlanan sera gazı azaltımı 7.092 ton karbon dioksit eşdeğeri olarak hesaplanmış ve sertifikalandırılmıştır.  Söz konusu proje, kamu kuruluşu tarafından gerçekleştirilen ilk proje olmasının yanı sıra, ulaştırma alanında da gerçekleştirilen ilk projesi olması nedeniyle, benzer kuruluşlar ve projeler için önemli bir örnektir.

Projenin detayları ve çalışma kapsamında hazırlanan raporlar ve doğrulama raporlarına ulaşmak için TIKLAYINIZ.

The Climate Registry: Yenilenebilir Enerji Sertifikaları (RECs) ve Ofsetler Önemli Karbonsuzlaştırma Araçlarıdır

The Climate Registry: Yenilenebilir Enerji Sertifikaları (RECs) ve Ofsetler Önemli Karbonsuzlaştırma Araçlarıdır

Oldukça küçük ancak dünyaya açılmış bir organizasyon olan The Climate Registry (TCR) kar amacı gütmeyen, seragazı raporlama programları dizayn eden ve yürüten bir kurum. Dünyanın pek çok yerinde hükümetlere seragazı ölçümü, raporlaması ve doğrulaması konularında danışmanlık hizmeti sunuyor.

İlk basamak “ölçüm”

“İklim değişikliğine sebep olan etkilerinizi azaltmak için öncelikle referans hattınızın ne olduğunu anlamalısınız” diyor TCR’nin Yürütücü Direktörü David Rosenheim. TCR tam da buradan hareketle salım raporlama, salım azaltım veya Yenilenebilir Enerji Sertifikaları (RECs), karbon ofsetleri gibi azaltım tedbirleri ve bunların tutarlılığı üzerine bir rehber niteliğindeki Genel Raporlama Protokolü’nü tasarladı.

Diğer tüm üye şirketleri gibi TCR de seragazı salımlarını yıllık olarak ölçüyor. Misyonu ile tutarlı olacak şekilde salımlarını daha da azaltacak yolları arayan TCR’nin salımlarının en büyük kaynağını şirket seyahatleri oluşturmakta. Bu kaleme dair azaltım tedbirleri ise oldukça sınırlı kalıyordu.

Yenilenebilir Enerji Sertifikalarının (RECs) ve ofsetlerin karbonsuzlaştırma araçları arasındaki rolleri

TCR’nin iş seyahatlerinden doğan salımları azaltmak amaçlı ilk yaptığı şey telekonferanslara ağırlık vermek olmuş. Engellenemeyen salımlar için Yenilenebilir Enerji Sertifikalarının (RECs) ve ofsetlerin kullanımı tercih ediyorlar ve bunu iyi uygulama olarak öneriyorlar.

2015 yılında politika takımları tarafından yapılan bir öneriye dayanarak Kapsam 1 salımlarını (şirket tarafından sahip olunan ve kontrol edilen kaynaklardan doğan salımlar) ve piyasa temelli Kapsam 2 salımlarını (satın alınan elektrik, ısı veya buhardan doğan salımlar) azaltmak adına ilk kez için Yenilenebilir Enerji Sertifikası (RECs) ve ofset kredileri satın alan TCR, iklim değişikliği ile anlamlı bir mücadele için gereken agresif karbonsuzlaştırma hedeflerini yakalamak için enerji verimliliğinin tek başına yeterli olmayacağının altını çiziyor. Rosenheim Yenilenebilir Enerji Sertifikalarının (RECs) ve ofset kredilerinin bu ihtiyaca en iyi yanıt olabileceğini düşündüğünü söylüyor.

Satın alınan bu sertifikaların ve ofsetlerin kalitesi ve meşruiyetinden emin olunması için mutlaka saygın bir kaynaktan sağlanması gerekiyor. Bu noktada inceleme elzem.

Küçük şirketler çözümün önemli bir parçası

Küçük bir organizasyon olan TCR’nin toplam seragazı salımları görece az. “Ancak büyük ya da küçük her şirketin önemi ve çabasının değeri büyük” diyor Rosenheim.

“Sorumlu bir şirket olmak yalnızca büyük şirketlerin misyonu değil” diyen Rosenheim, küçük şirketlerin iklim değişikliği ile mücadelede önemli role sahip olduğunu belirtiyor ve ekliyor: “ekonomik değer yaratan çıktıların ve istihdamın yarısı küçük şirketlerden geliyor ve bu şirketlerin iklim değişikliği ile mücadele bağlamında yaptıkları hem bireysel hem de toplam olarak kritik”.

(Bu yazının orijinaline şu adresten ulaşabilirsiniz)

GTE Carbon bu bağlamda ne öneriyor?

Türkiye’deki şirketler ilk kez yenilenebilir enerji tüketimlerini sertifikalandırılmış ve güvenilir şekilde yapabilecek imkana sahip. Yeşil enerji piyasasında  öncü şirketlerden ECOHZ ve GTE Carbon işbirliği ile Uluslararası Yenilenebilir Enerji Sertifikasyon (I-REC) Standardı Türkiye’de operasyonları bulunan şirketlerin yenilenebilir enerji tüketimlerini dokümante etmelerine olanak tanımaktadır. Bu konuya dair habere buradan ulaşabilirsiniz.

Türkiye Elektrik Sektörünün İklim Değişikliğine Dayanıklılığı: Risk Değerlendirmesi ve Yatırım İhtiyacı Analizi

Avrupa Yeniden İmar ve Kalkınma Bankası (EBRD) tarafından açılan “Türkiye Elektrik Üretim Sektörünün İklim Değişikliğine Dayanıklılığı: Risk Değerlendirmesi ve Yatırım İhtiyacı Analizi” ihalesini Tractabel Engie, GTE Carbon ve Acclimatize ortaklığı kazandı.

İhale kapsamında yürütülmeye başlanılan projede Türkiye elektrik üretim ve iletim sektörlerinin iklim değişikliğinden nasıl etkileneceği araştırılarak elektrik üretiminde ve iletiminde meydana gelebilecek olası azalışlar ve/veya kesintilerin maliyeti ortaya koyulacak; sektörün iklim değişikliğine uyumu için öneriler geliştirilecektir.

Proje kapsamında aynı zamanda Türkiye’de elektrik üretim sektörünün su yoğunluğu faktörleri farklı coğrafyadaki, tipteki ve teknolojileri kullanan santraller için belirlenerek, enerji-su-iklim bağlamında ekonomik ve çevresel açıdan riskli yatırımların önceden belirlenmesi hedefleniyor. EÜAŞ (Elektrik Üretim AŞ) ve özel sektör temsilcilerinin paydaşlığı sayesinde elde edilecek çıktıların daha etkin şekilde benimsenmesi ve yaygınlaştırılması da hedefler arasında yer almakta.

GTE Carbon olarak daha önce EÜAŞ ile beraber yürüttüğümüz “İklim Değişikliğinin Termik Enerji Üretimine Etkisi” projesi deneyimlerini bu yeni proje özelinde değerlendirerek enerji-iklim-su kesişimindeki deneyimimizi ileri taşımayı oldukça önemsemekteyiz.

Webiner Kaydı: Özel Sektör Açısından Paris Anlaşması & Bilim Temelli Seragazı Azaltım Hedefleri Dönemi

GTE Carbon ve Carbon Trust olarak 11 Mayıs 2016 Çarşamba günü saat 14:00‘te düzenlediğimiz “Özel Sektör Açısından Paris Anlaşması & Bilim Temelli Hedefler Dönemi” webinerinde Paris Anlaşması’nı özel sektör açısından değerlendirmiş; bilim temelli sera gazı azaltım hedefi kavramına dair bilgi paylaşımı yapmıştık.

Webinere katılım gösteren kurumlara teşekkürlerimizi sunuyor, katılamayanlar veya yeniden izlemek isteyenler için aşağıdaki bağlantıları paylaşıyoruz:

Bağlantı 1 (YouTube): https://www.youtube.com/watch?v=2VL9X5bq8eM&feature=youtu.be

Bağlantı 2 (Webex): https://thecarbontrust-event.webex.com/thecarbontrust-event/lsr.php?RCID=5ef1ab9d375b1e2718b3842c9770932b 

 [:en]GTE Carbon ve Carbon Trust olarak 11 Mayıs 2016 Çarşamba günü saat 14:00‘te düzenlediğimiz “Özel Sektör Açısından Paris Anlaşması & Bilim Temelli Hedefler Dönemi” webinerinde Paris Anlaşması’nı özel sektör açısından değerlendirmiş; bilim temelli sera gazı azaltım hedefi kavramına dair bilgi paylaşımı yapmıştık.

Webinere katılım gösteren kurumlara teşekkürlerimizi sunuyor, katılamayanlar veya yeniden izlemek isteyenler için aşağıdaki bağlantıları paylaşıyoruz:

Bağlantı 1 (YouTube): https://www.youtube.com/watch?v=2VL9X5bq8eM&feature=youtu.be

Bağlantı 2 (Webex): https://thecarbontrust-event.webex.com/thecarbontrust-event/lsr.php?RCID=5ef1ab9d375b1e2718b3842c9770932b

Orta Ölçekli Sürdürülebilir Enerji Finansman Programı 3. Safhasında (MidSEFFIII) Danışmanlık Ekibindeyiz

GTE Carbon, Avrupa Yatırım Bankası (EIB) ve Avrupa Komisyonu’nun (EC) desteğiyle Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası (EBRD) tarafından uygulanan “Türkiye Orta Ölçekli Sürdürülebilir Enerji Finansman Programı (MidSEFF)” 3. safhasında MWH Global yürütücülüğündeki danışman ekibinde Frankfurt School of Finance & Management GmbH ile yer alacak.

MidSEFF III kapsamında programa katılan finans kurumlarına 500 milyon euro finansman sağlanacak. Bu desteğin finans kuruluşları aracılığı ile Türkiye’deki yenilenebilir enerji ve kaynak verimliliği projelerine aktarılması ve bu sayede Türkiye’de bu anlamdaki finansman açığına katkıda bulunulması hedefleniyor. GTE Carbon’un da içinde bulunduğu danışman ekibi MidSEFF III kapsamında çalışmalarına başlamış bulunmakta.

MidSEFF’in önceki safhaları ile ilgili detaylı bilgiye www.midseff.com adresinden ulaşılabilir.

Webiner Daveti: Özel Sektör Açısından Paris Anlaşması & Bilim Temelli Hedefler Dönemi

[:tr]GTE Carbon ve Carbon Trust olarak 11 Mayıs 2016 Çarşamba günü saat 14:00‘te Paris Anlaşması’nı özel sektör açısından değerlendireceğimiz ve bilim temelli sera gazı azaltım hedefi kavramına dair bilgi paylaşımı yapacağımız webinere davet ediyoruz:

Özel Sektör Açısından Paris Anlaşması: Bilim Temelli Seragazı Azaltım Hedefleri Dönemi

11 Mayıs 2016 Çarşamba , Saat 14:00

14:00-14:15 Özel Sektör Açısından Paris Anlaşması

Arif Cem Gündoğan, GTE Carbon, (Konuşma ve sunum dosyası Türkçe olacaktır) 

14:15-14:30 Bilim Temelli Seragazı Salım Azaltım Hedefleri Belirlemek

Alexander Farsan, Carbon Trust, (Konuşma İngilizce, sunum dosyası Türkçe olacaktır)

14:30-15:00 Soru & Cevap

Webiner bağlantısı için bilgisayar, internet bağlantısı ve hoparlör/kulaklık yeterlidir. Katılım için kayıt forumunu doldurmanız ve etkinlik zamanı size ulaşan linke tıklamanız yeterlidir. Kayıt formuna şuradan ulaşabilirsiniz:

https://thecarbontrust-event.webex.com/thecarbontrust-event/onstage/g.php?MTID=e6f2aca15596d5a23e4554839ba6de0f4

davet[:]

Şimdi Türkiye’de: Yenilenebilir Enerji, I-REC Standardı ile Sertifikalandırılabiliyor

ECOHZ  tarafınca yayımlanan basın bülteninden alınmıştır / 21 Nisan 2016, Oslo

“Türkiye’deki şirketler ilk kez yenilenebilir enerji tüketimlerini sertifikalandırılmış ve güvenilir şekilde yapabilecekler. Yeşil enerji piyasasında  öncü şirketlerden ECOHZ ve GTE Carbon işbirliği ile Uluslararası Yenilenebilir Enerji Sertifikasyon (I-REC) Standardı Türkiye’de operasyonları bulunan şirketlerin yenilenebilir enerji tüketimlerini dokümante etmelerine olanak tanıyor.”

“Avrupa ve Kuzey Amerika dışında operasyonları olan uluslararası şirketler gittikçe artan şekilde yenilenebilir enerji tüketimlerini dokümante etme ihtiyacı içindeler” şeklinde konuşan ECOHZ Yönetici Direktörü Tom Lindberg “I-REC’in bu ihtiyaca yönelik bir yanıt verdiğini belirtiyor. Yenilenebilir enerji  tüketimi artık I-REC Standardı ile Türkiye’de de sertifika ihtiyacına yanıt verecek. Bu, şimdiye dek mümkün değildi.”

Türkiye’de düzenlene ilk I-REC 2011 yılında yetkilendirilmiş Bayramhacılı HES projesi kapsamında oldu. Kurulu gücü 48 MW olan santralin yıllık üretimi 166 GWh. Proje geliştiricisi GTE Carbon proje sahibi adına I-REC sertifikasyon sürecini yönetiyor ve sertifikaların satışından sorumlu.

“Türkiye’nin endüstriyel enerji talebi ekonomik büyüme ve nüfus artışıyla paralel olarak artmaktadır” diyen GTE Carbon Genel Direktörü Kemal Demirkol, Türkiye’de yenilenebilir enerjiye olan talebin arttığını fakat güvenilir bir sertifikasyon ve izleme şemasının olmaması nedeni ile bu ihtiyacın karşılanmasına yönelik sıkıntılar yaşandığını belirtti. I-REC sayesinde Türkiye’deki şirketler yenilenebilir enerji tüketimlerini sertifikalandırarak seragazı salımlarını ve iklim değişikliği eylemlerini bildirdikleri GHG Protokolü ve CDP programlarına bu durumu güvenilir şekilde raporlayabilecekler.

 I-REC Hakkında:

Uluslararası Yenilenebilir Enerji Sertifikasyon Standardı (I-REC) yenilenebilir enerjiden karşılanan tüketimin belgelendirilmesine yönelik geliştirilmiş standarttır.  I-REC sayesinde şirketler ilk kez Avrupa ve Kuzey Amerika dışındaki operasyonlarında kullandıkları elektriği yenilenebilir kaynaklardan karşıladıklarını belgelendirebilirler. I-REC bağımsız, şeffaf ve uluslararası paydaşlar tarafından tanınan bir standarttır. I-REC Asya, Latin Amerika ve Afrika piyasalarında mevcudiyet göstermektedir.

http://www.internationalrec.org

Basın bülteninin tamamına bağlantıdan ulaşabilirsiniz: http://www.ecohz.com/facts-news/press-releases/21-april-2016-now-available-in-turkey-renewable-power-documented-with-the-new-i-rec-standard/#[:en]Press Release by ECOHZ / 21 April 2016, Oslo

“For the first time ever, companies in Turkey can purchase renewable energy and document it. ECOHZ, a pioneer in the green power market, in cooperation with GTE Carbon, is the first to offer green power documented by the International REC Standard (I-REC) to companies with offices or plants in Turkey.”

“International companies operating outside of Europe and North America increasingly want to document that the electricity they use comes from renewable energy sources,” says Tom Lindberg, Managing Director of ECOHZ. “I-REC solves a big problem for companies committed to using renewable electricity in locations all around the world. Thanks to I-REC, companies in Turkey now have an internationally valid tracking system to document their green power consumption. Something which hasn’t been available until now.”

The first I-RECs issued in Turkey are from Bayramhacili, a hydropower plant commissioned in 2011. The plant has an installed capacity of 48 MW and its annual production is 166 GWh. GTE Carbon is the developer of the project and handles the production and sale of the I-RECs on behalf of the project owner.

“Turkey has a growing industrial energy demand in line with the increased economic and population growth,” says Kemal Demirkol, Managing Director in GTE Carbon. “Demand for renewable electricity is increasing in Turkey but there has not been a reliable certification or monitoring scheme in place. By issuing I-RECs in Turkey we can now meet the companies’ demand to report and disclose their greenhouse gas emissions according to international standards such as the Greenhouse Gas Protocol and CDP programs.”

About I-REC

The International REC Standard (I-REC) is a new green power standard that documents renewable energy consumption.

  • I-REC enables companies, for the first time, to purchase electricity from renewable energy sources for operations outside Europe and North America.
  • I-REC is an independent and transparent standard, recognized by key international stakeholders
  • I-REC is available in select markets in Asia, Latin America and Africa.

http://www.internationalrec.org

Read the original piece here: http://www.ecohz.com/facts-news/press-releases/21-april-2016-now-available-in-turkey-renewable-power-documented-with-the-new-i-rec-standard/#