2008 Yılından bu yana

GTE, 2008 yılında kurulan Ankara merkezli bir mühendislik ve danışmanlık firmasıdır. Uluslararası projelerdeki konumunu güçlendirmek, Ar-Ge ve inovasyona dayalı iş modelini daha ilerilere taşımak amacıyla 2020 yılında İngiltere’nin Londra şehrinde şube açmıştır.

+150 Proje / +45 Şehir

Bugüne kadar Türkiye’nin 45’ten fazla şehrinde 150’yi aşkın proje yürütmüştür. İklim hizmetleri, sera gazı ticareti, sürdürülebilirlik, kaynak verimliliği ve döngüsel ekonomi konularında derin uzmanlık ve disiplinler arası bir deneyime sahiptir.

+100 Referans

Farklı sektörlerde faaliyet gösteren 100’den fazla kurum/kuruluşla çalışmıştır. Çok uluslu şirketler, sanayi bölgeleri, yerel yönetimler, sivil toplum kuruluşları ve kamu kurumları gibi farklı grupları barındıran geniş bir müşteri portföyü için yenilikçi çözümler sunmaktadır.

Sayılarla GTE