Çalışma Alanları

Tarım ve gıda değer zincirinin farklı halkalarında yaşanan sorunlara yenilikçi çözümler üretiyoruz. İklim değişikliğine dirençli, sürdürülebilir ve döngüsel tarım/gıda sistemlerine geçiş için teknik/teknolojileri geliştiriyor ve uyguluyoruz.

Faaliyetler

  • Başta iklim değişikliği ve doğal kaynaklara erişimde yaşanan güçlükler nedeniyle tarım/gıda değer zinciri’nin farklı halkalarında yaşanan sorunlara yenilikçi çözümler üretiyoruz.
  • İklim değişikliğine dirençli, sürdürülebilir ve döngüsel tarım/gıda sistemleri’ne geçiş için suyun, enerjinin ve girdi maliyetlerinin azaltılmasını sağlayacak teknik/teknolojileri geliştiriyor ve uyguluyoruz.

İlgili Projeler

İlgili Haberler