Çalışma Alanları

Geleneksel ekonomik modelin (lineer model) aksine bütüncül bir sistem yaklaşımıyla doğal kaynak tüketiminin azaltılmasını ve atıkların geri kazanılmasını sağlayan döngüsel iş modelleri geliştirip uyguluyoruz.

Farklı ürün ve hizmetlerin tüm tedarik zinciri boyunca (tasarım, üretim, dağıtım, kullanım vb.) döngüsel ekonomi prensipleri ile uyumlu yönetilmesini hedefleyen ve bu sayede yüksek katma değer yaratan sistemleri ortaya koyuyoruz.

Paydaşlarımız için pazar analizleri, sektörel aksiyon planları, fizibilite raporları başta olmak üzere geniş bir yelpazede hizmet sunuyoruz.

Faaliyetler

  • Döngüsel ekonomi iş modellerinin geliştirilmesi
  • Endüstriyel simbiyoz olanak araştırma ve uygulamaları
  • Atık azaltımı, geri dönüşüm ve geri kazanım uygulamaları
  • Sanayi bölgelerinin yeşil dönüşümüne yönelik politikalar geliştirilmesi
  • Sürdürülebilir tedarik zinciri yönetimi
  • Sektörel kaynak verimliliği ve eko-verimlilik eylem planları
  • Kurumsal sürdürülebilirlik raporlamaları

İlgili Projeler

İlgili Haberler