gubre

Çalışma Alanları

 • Geleneksel ekonomik modelin (lineer model) aksine bütüncül bir sistem yaklaşımı’yla doğal kaynak tüketiminin azaltılmasını ve atıkların geri kazanılmasını sağlayan döngüsel iş modelleri geliştirip uyguluyoruz.
 • Farklı ürün ve hizmetlerin tüm tedarik zinciri boyunca (tasarım, üretim, dağıtım, kullanım vb.) döngüsel ekonomi prensipleri ile uyumlu yönetilmesini hedefleyen ve bu sayede yüksek katma değer yaratan sistemleri ortaya koyuyoruz.
 • Paydaşlarımız için pazar analizleri, sektörel aksiyon planları, fizibilite raporları başta olmak üzere geniş bir yelpazede hizmet sunuyoruz.
mikroalg

Faaliyetler

 • Döngüsel ekonomi iş modellerinin geliştirilmesi
 • Endüstriyel simbiyoz olanak araştırma ve uygulamaları
 • Atık azaltımı, geri dönüşüm ve geri kazanım uygulamaları
 • Eko-endüstriyel Park (EIP) ve Yeşil Organize Sanayi Bölge (OSB) modellerinin geliştirilmesi
 • Sürdürülebilir tedarik zinciri yönetimi
 • Sektörel kaynak verimliliği ve eko-verimlilik eylem planları
 • Kurumsal sürdürülebilirlik raporlamaları
 • Ulusal ve bölgesel strateji çalışmaları

İlgili Projeler

İlgili Haberler