Ar-Ge ve İnovasyon

  • Sürdürülebilirlik alanının son dönemde gelişen teknolojiler, yeni trendler ve küresel eğilimler ile hızla değiştiğine tanıklık ediyoruz.
  • GTE olarak kendimizi bu değişimin bir parçası olarak konumlandırarak sürdürülebilirlik alanındaki uzmanlığımızı yeni yaklaşımlara açık ve disiplinler arası iş birliğine dayalı inovasyon kültürümüz ile harmanlıyoruz.
  • Bu perspektif ile yenilikçi fikirlerden yola çıkan ve değer yaratan yeni ürünlere/hizmetlere ulaşan bir yol haritasını takip ediyoruz.
  • Ulusal ve uluslararası pek çok Ar-Ge fonunundan faydalanarak, alanında önde gelen üniversiteler ve araştırma kurumları ile ortak Ar-Ge çalışmaları/projeleri yürütüyoruz. Yürüttüğümüz tüm Ar-Ge projelerinin “ihtiyaç odaklı” ve “pazara dönük” çözümler ile son bulmasını hedefliyoruz.

Çalışma ve Faaliyetler

  • İklim değişikliği’nin enerji sektörüne etkilerinin araştırılması
  • Metal işleme sektörü atıklarının biyo-bazlı enerji ve gübre üretiminde kullanım olanaklarının araştırılması
  • Atıksulardan katma değeri yüksek ürün olarak fosfor bazlı gübre üretimi
  • Kimyasal atıksuların geri kazanılması ve farklı ticari ürün üretiminde kullanılması

Araştırma Kurumlarıyla İşbirliği

İlgili Projeler

İlgili Haberler