Çalışma Alanları

Enerji söktörüne karbon denkleştirme ve karbon sertifikaları konularında hizmetler sunuyoruz. Enerji verimliliğinin yanı sıra karbon tutma/depolama teknolojilerinin geliştirilmesi konusunda projeler yürütüyoruz.

Son yıllarda iklim değişikliği ile birlikte anılan, hem problemin hem de çözümün önemli bir parçası olarak görülen enerji sektörünün değişim sürecinde karbon ticareti, karbon denkleştirme (offsetting) ve yenilenebilir enerji sertifikaları konularında çözümler sunuyoruz.

Faaliyetler

  • Gold Standard, VCS, Social Carbon vb. uluslararası standartlara uygun emisyon azaltım projelerinin geliştirilmesi, sertifikalandırılması ve ticaretinin gerçekleştirilmesi
  • Yenilenebilir enerji teknolojilerine ( genellikle hidroelektrik, rüzgar ve güneş enerjisi, biyogaz tesisleri) yapılacak yatırımların fizibilite çalışmalarının gerçekleştirilmesi, kurulumu ve işletmesinde danışmanlık hizmeti verilmesi
  • Karbon ayakizinin hesaplanması ve sara gazı envanterinin çıkartılması

Karbon Ticareti Projeleri

İlgili Projeler

İlgili Haberler