konya-1

Çalışma Alanları

  • Yerel yönetimler, bakanlıklar ve bölgesel kalkınma ajansları gibi kent sistemlerinin yönetiminde söz sahibi kurumlarla birlikte doğa dostu, düşük karbonlu ve iklim değişikliğine dirençli şehirler kurmak için çalışıyoruz.
  • Başta su ve enerji olmak üzere doğal kaynakların daha verimli kullanılmasını sağlayan, atıkların kaynağında azaltılması ve ekonomiye kazandırılması için geliştirilen yenilikçi teknik/teknolojileri paydaşlarımız ile buluşturuyoruz.
malatya

Faaliyetler

  • Şehirlere yönelik, döngüsel ve akıllı yönetim modelleri oluşturulması, Enerji ve İklim Eylem Planları (SECAP) hazırlanması
  • Atık ve su yönetimini destekleyen projelere yönelik fizibilite çalışmaları gerçekleştirilmesi, yatırım ve işletme döneminde danışmanlık hizmeti verilmesi
  • Belediye ve OSB’lere yönelik geri dönüşüm ve geri kazanım uygulamaları geliştirilmesi

İlgili Projeler

İlgili Haberler