sanayibanner-1

İmalat sanayii başta olmak üzere su, enerji, hammadde ve kimyasallar gibi farklı sektörlerde kaynak verimliliğinin artırılması, atıkların azaltılması ve maliyetlerin düşürülmesini sağlıyoruz.

citybanner

Yerel yönetimler, bakanlıklar ve bölgesel kalkınma ajansları gibi kent sistemlerinin yönetiminde söz sahibi kurumlarla birlikte doğa dostu, düşük karbonlu ve iklim değişikliğine dirençli şehirler kurmak için çalışıyoruz.

enerjibanner-1

Enerji sektörüne karbon denkleştirme ve karbon sertifikaları konularında hizmetler sunuyoruz. Enerji verimliliğinin yanı sıra karbon tutma/depolama teknolojilerinin geliştirilmesi konusunda projeler yürütüyoruz.

tarimbanner

Tarım ve gıda değer zincirinin farklı halkalarında yaşanan sorunlara yenilikçi çözümler üretiyoruz. İklim değişikliğine dirençli, sürdürülebilir ve döngüsel tarım/gıda sistemlerine geçiş için teknik/teknolojileri geliştiriyor ve uyguluyoruz.