dfd3e9499c2601ff319cd648227274da

Çalışma Alanları

  • İmalat sanayii başta olmak üzere farklı sektörlerde üretim süreçlerinin ayrıntılı olarak gözden geçirilerek daha verimli hale getirilmesine yönelik potansiyelin, iyileştirme olanaklarının ve alınabilecek önlemlerin belirlenmesine yönelik etüt/fizibilite çalışmaları yürütüyoruz.
  • Bu sayede su, enerji, hammadde ve kimyasallar başta olmak üzere kaynak verimliliği’nin artırılması, atıkların azaltılması ve maliyetlerin düşürülmesini sağlıyoruz.
glass

Faaliyetler

  • Eko-endüstriyel Park (EIP) ve Yeşil Organize Sanayi Bölge (OSB) modellerinin geliştirilmesi
  • Kaynak verimliliği ve eko-verimlilik etüt/fizibilite çalışmaları
  • Sürdürülebilir tedarik zinciri yönetimi
  • Endüstriyel simbiyoz olanak araştırma ve uygulamaları
  • Ulusal ve bölgesel strateji çalışmaları
  • Sektörel kaynak verimliliği ve eko-verimlilik eylem planları
  • Atık azaltımı, geri dönüşüm ve geri kazanım uygulamaları
  • Kurumsal sürdürülebilirlik raporlamaları

İlgili Projeler

İlgili Haberler