Çalışma Alanları

  • Yerel yönetimler, bakanlıklar ve bölgesel kalkınma ajansları gibi kent sistemlerinin yönetiminde söz sahibi kurumlarla birlikte doğa dostu, düşük karbonlu ve iklim değişikliği’ne dirençli şehirler kurmak için çalışıyoruz.
  • Başta su ve enerji olmak üzere doğal kaynakların daha verimli kullanılmasını sağlayan, atıkların kaynağında azaltılması ve ekonomiye kazandırılması için geliştirilen yenilikçi teknik/teknolojileri paydaşlarımız ile buluşturuyoruz.

Faaliyetler

  • Sürdürülebilir Enerji ve İklim Eylem Planları (SECAP) hazırlanması
  • Döngüsel ve akıllı şehir yönetim modelleri oluşturulması
  • Kent metabolizması olanaklarının araştırıma ve uygulamaları
  • Şehirler için doğru atık yönetimi politikaları geliştirilmesi

İlgili Projeler

İlgili Haberler