Yalova Organize Sanayi Bölgesi Yeşil Dönüşüm Programı

Yalova Organize Sanayi Bölgesi (OSB), Yalova Nitelikli İstihdam Merkezi” yürütülen Yeşil Dönüşüm Programı kapsamında üyesi olan 30 firmanın “Yeşil Olgunluk Seviyesi”ni ölçümlemeyi ve sürdürülebilir yeşil istihdam sağlayacak bir mekanizma oluşturmayı amaçlamaktadır. Doğu Marmara Kalkınma Ajansı (MARKA) tarafından finanse edilen ve Türkiye Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’nın yürütücüsü olduğu Türkiye Yeşil OSB Programı kapsamında gerçekleştirilen projede GTE teknik danışman olarak yer almaktadır.

Projenin temel amacı YOSB üyesi firmaların yeşil dönüşüme ne kadar hazır olduklarını yeşil teknolojiler, süreçler, organizasyonel yapı ve şirket kültürü gibi farklı boyutlarda analiz ederek ortaya koymaktır. Proje kapsamında saha ziyaretleri ile Yalova OSB üyesi 30 firmanın yeşil dönüşüm olgunluk seviyesi ölçümleri yapılacaktır. Program sonucunda katılımcı 30 firmanın yeşil dönüşüm seviyesini ortaya koyan yol haritası hazırlanacak ve eğitim çalışmaları düzenlenecektir.

Eko-Üretim Programı kapsamında eğitim çalışmalarımızı tamamladık

Türkiye Teknoloji Geliştirme Vakfı tarafından yürütülen ve teknik danışmanlığını üstlenmiş
olduğumuz Eko Üretim: İklim Dostu Rekabetçilik Programı, Manisa Organize Sanayi Bölgesi’nde
gerçekleştirilen son eğitim programıyla tamamlandı.


Manisa OSB Yenilik Merkezi’nin koordinasyonunda ve T.C. Zafer Kalkınma Ajansı iş birliğiyle
düzenlenen eğitim, katılımcılara çevre dostu üretim ve sürdürülebilirlik konularında kapsamlı bir bakış
sunarak önemli bilgi ve deneyim paylaşımlarına ev sahipliği yaptı.

Program kapsamında katılımcılara sunulan başlıca konular şunlar oldu:

– Düşük Karbon Ekonomisi ve Karbonsuzlaşma Yaklaşımları
– Vaka Çalışması: Emisyon Envanteri Oluşturma ve Kapsam 1-2-3 Hesaplamaları
– Su Ayak izi
– AB Yeşil Mutabakatı, Sektörel Gelişmeler ve Ülkemizdeki Yansımaları
– Mevcut Finansman Kaynaklarının Genel Değerlendirmesi
– Öne Çıkan Finansman Kaynakları ve İlgili Başvuru/Destek Süreçleri

Programa olan ilgileri ve katılımları için firma temsilcilerine teşekkür ederiz.

CREATE Projesi Kapanış Toplantısı ve Çalıştayı Gerçekleştirildi

Ankara Üniversitesi koordinasyonunda Türkiye, Fas, Hollanda ve Mısır’ı temsil eden konsorsiyumun
bir parçası olarak yürütülen “Cross-Border Climate Vulnerabilities and Remote Impacts of Food
Systems of the EU, Turkey and Africa: Trade, Climate Risk and Adaptation (CREATE)” projesi,
H2020 Food Systems and Climate (FOSC) ERA-NET Cofund 2019 çağrısı kapsamında
desteklenmiştir. Proje kapanış toplantısı ve paydaş çalıştayı, 28 Kasım 2023 tarihinde Ankara
Üniversitesi Rektörlüğü’nde düzenlendi.

Proje kapsamında gerçekleştirilen etkinlik, Ankara Üniversitesi Su Yönetimi Enstitüsü
koordinasyonunda Prof. Dr. Gökşen Çapar liderliğinde yürütülmüştür. Toplantıda, iklim değişikliğinin
tarım ürünlerine etkisi, gıda ürünlerinin tedariğinde ve ticaretinde iklim risklerinin değerlendirilmesi,
iklim uyum önlemleri ve politika seçenekleri gibi ana başlıklar ele alınmıştır.

Toplantının ilk yarısında projenin başındaki uzman isimler tarafından önemli bulgular paylaşılmış
olup ikinci yarısında paydaş çalıştayı düzenlenerek iklim değişikliğinin üzüm, fındık, kayısı ve incir
yetiştiriciliği üzerindeki etkileri ve çözüm önerileri tartışılmıştır.

Projenin kapanış etkinliği, iklim değişikliği ve gıda sistemleri konusunda önemli bir bilgi paylaşımı
platformu olmuştur.

“Türkiye Gübre Sektörü için Düşük Karbonlu ve İklim Dirençli Yol Haritası” projesi kapsamında 2. Yönlendirme Komitesi Toplantısı’nı Gerçekleştirdik

Türkiye Gübre Sektörü için Düşük Karbonlu ve İklim Dirençli Yol Haritası projesi kapsamında
düzenlenen ikinci Yönlendirme Komitesi Toplantısı tamamlandı. Toplantıda, proje sürecinde
kaydedilen ilerlemeler değerlendirildi ve katılımcıların önemli katkılarıyla proje faaliyetlerine yönelik
yeni adımlar belirlendi.

Projenin kritik önem taşıyan bir bölümü olan tarım ve gıda değer zincirlerinin karbonsuzlaşma
çalışmalarının odaklandığı gübre sektöründeki yeşil dönüşüm süreçleri masaya yatırıldı. Toplantı, özel
sektör kuruluşları, kamu kurumları ve uluslararası kuruluşların yönlendirmeleriyle yol haritasına son
şeklini verecek aşamada önemli bir adım olarak nitelendirildi.

Proje, T.C. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’nın faydalanıcı olarak yer aldığı bir çalışma olup, EBRD
tarafından desteklenmektedir. Projenin son aşamalarında, gübre sektöründe sürdürülebilirlik ve iklim
dostu uygulamaların yaygınlaştırılması hedeflenmektedir.

I. Endüstriyel Simbiyoz Çalıştayı’nı Gerçekleştirdik

İstanbul Kalkınma Ajansı (İSTKA)’nın finanse ettiği, SKD Türkiye ve İstanbul Sanayi Odası (İSO) ortaklığında yürütülen Döngüsel Ekonomi ve Kaynak Verimliliği Platformu Projesi (DEKVEP) kapsamında I. Endüstriyel Simbiyoz Çalıştayı’nı gerçekleştirdik.

                               

Projenin öncelikli üç sektörü olan plastik ,tekstil ve beyaz eşya sektörleri başta olmak üzere farklı sektörlerden 45 temsilcinin katıldığı çalıştayda ilgili sektörlerde belirlenen atık kategorilerine ilişkin firmalar arası işbirliği olanakları ortaya koyuldu. Firmamız proje yöneticilerinden Ece Akay Demir ve Engin Koç’un moderatörlüğünü yaptığı çalıştayda katkılarından dolayı tüm katılımcılara çok teşekkür ederiz.

Yol Haritası Çalışmaları Kapsamında Gübre Sektöründe Saha Çalışmalarımız Devam Ediyor

Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası’nın (EBRD) tarafından finanse edilen GTE ve ESCON firmalarının teknik yüklenici, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının yararlanıcı olarak yer aldığı “Türkiye Gübre Sektörü için Düşük Karbonlu ve İklim Dirençli Yol Haritası” projesi ile Türkiye’nin sürdürülebilir kalkınma ve karbonsuzlaşma hedefleri doğrultusunda Türk gübre sektörü için bir yol haritasının belirlenmesi ve bu bağlamda Avrupa Yeşil Mutabakatına uyum sağlanması amaçlıyoruz.

Saha çalışmalarına başladığımız projede Türkiye’nin AB Yeşil Mutabakatı ve Sınırda Karbon Düzenleme Mekanizması (SKDM) süreçlerine uyumu açısından öncelikli sektörlerden birisi olan gübre sektöründe yatırım ve teknoloji ihtiyaçlarını da belirleyeceğiz.

Saha ziyaretlerinde ekibimize eşlik eden firma çalışanlarına çok teşekkür ederiz.

Gübre Sektörü için Düşük Karbonlu ve İklim Dirençli Yol Haritası Oluşturuluyor

Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası (EBRD) tarafından finanse edilen T.C. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı yararlanıcı olarak yer aldığı GTE ve ESCON Enerji A.Ş.’nin teknik danışman olarak yer aldığı “Türkiye Gübre Sektörü için Düşük Karbonlu ve İklim Dirençli Yol Haritası” projesinin açılış toplantısı kamu kurumları ve özel sektör temsilcilerinin katılımıyla gerçekleştirildi.

Türkiye’de önde gelen gübre üreticisi firmalar, ilgili kamu kurumları, ulusal ve uluslararası Sivil Toplum Kuruluşlarından oluşan Yönlendirme Komitesi üyelerinin katılımı ile hibrit olan gerçekleşen etkinlikte International Fertilizer Association (IFA) da yer aldı. Proje kapsamında, Türkiye’nin sürdürülebilir kalkınma ve karbonsuzlaşma hedefleri doğrultusunda Avrupa Yeşil Mutabakata uyum sağlamak amacıyla Türk gübre sektörü için bir yol haritası belirlenecektir.