The Climate Registry: Yenilenebilir Enerji Sertifikaları (RECs) ve Ofsetler Önemli Karbonsuzlaştırma Araçlarıdır

25.03.2024

The Climate Registry: Yenilenebilir Enerji Sertifikaları (RECs) ve Ofsetler Önemli Karbonsuzlaştırma Araçlarıdır

Oldukça küçük ancak dünyaya açılmış bir organizasyon olan The Climate Registry (TCR) kar amacı gütmeyen, seragazı raporlama programları dizayn eden ve yürüten bir kurum. Dünyanın pek çok yerinde hükümetlere seragazı ölçümü, raporlaması ve doğrulaması konularında danışmanlık hizmeti sunuyor.

İlk basamak “ölçüm”

“İklim değişikliğine sebep olan etkilerinizi azaltmak için öncelikle referans hattınızın ne olduğunu anlamalısınız” diyor TCR’nin Yürütücü Direktörü David Rosenheim. TCR tam da buradan hareketle salım raporlama, salım azaltım veya Yenilenebilir Enerji Sertifikaları (RECs), karbon ofsetleri gibi azaltım tedbirleri ve bunların tutarlılığı üzerine bir rehber niteliğindeki Genel Raporlama Protokolü’nü tasarladı.

Diğer tüm üye şirketleri gibi TCR de seragazı salımlarını yıllık olarak ölçüyor. Misyonu ile tutarlı olacak şekilde salımlarını daha da azaltacak yolları arayan TCR’nin salımlarının en büyük kaynağını şirket seyahatleri oluşturmakta. Bu kaleme dair azaltım tedbirleri ise oldukça sınırlı kalıyordu.

Yenilenebilir Enerji Sertifikalarının (RECs) ve ofsetlerin karbonsuzlaştırma araçları arasındaki rolleri

TCR’nin iş seyahatlerinden doğan salımları azaltmak amaçlı ilk yaptığı şey telekonferanslara ağırlık vermek olmuş. Engellenemeyen salımlar için Yenilenebilir Enerji Sertifikalarının (RECs) ve ofsetlerin kullanımı tercih ediyorlar ve bunu iyi uygulama olarak öneriyorlar.

2015 yılında politika takımları tarafından yapılan bir öneriye dayanarak Kapsam 1 salımlarını (şirket tarafından sahip olunan ve kontrol edilen kaynaklardan doğan salımlar) ve piyasa temelli Kapsam 2 salımlarını (satın alınan elektrik, ısı veya buhardan doğan salımlar) azaltmak adına ilk kez için Yenilenebilir Enerji Sertifikası (RECs) ve ofset kredileri satın alan TCR, iklim değişikliği ile anlamlı bir mücadele için gereken agresif karbonsuzlaştırma hedeflerini yakalamak için enerji verimliliğinin tek başına yeterli olmayacağının altını çiziyor. Rosenheim Yenilenebilir Enerji Sertifikalarının (RECs) ve ofset kredilerinin bu ihtiyaca en iyi yanıt olabileceğini düşündüğünü söylüyor.

Satın alınan bu sertifikaların ve ofsetlerin kalitesi ve meşruiyetinden emin olunması için mutlaka saygın bir kaynaktan sağlanması gerekiyor. Bu noktada inceleme elzem.

Küçük şirketler çözümün önemli bir parçası

Küçük bir organizasyon olan TCR’nin toplam seragazı salımları görece az. “Ancak büyük ya da küçük her şirketin önemi ve çabasının değeri büyük” diyor Rosenheim.

“Sorumlu bir şirket olmak yalnızca büyük şirketlerin misyonu değil” diyen Rosenheim, küçük şirketlerin iklim değişikliği ile mücadelede önemli role sahip olduğunu belirtiyor ve ekliyor: “ekonomik değer yaratan çıktıların ve istihdamın yarısı küçük şirketlerden geliyor ve bu şirketlerin iklim değişikliği ile mücadele bağlamında yaptıkları hem bireysel hem de toplam olarak kritik”.

(Bu yazının orijinaline şu adresten ulaşabilirsiniz)

GTE Carbon bu bağlamda ne öneriyor?

Türkiye’deki şirketler ilk kez yenilenebilir enerji tüketimlerini sertifikalandırılmış ve güvenilir şekilde yapabilecek imkana sahip. Yeşil enerji piyasasında  öncü şirketlerden ECOHZ ve GTE Carbon işbirliği ile Uluslararası Yenilenebilir Enerji Sertifikasyon (I-REC) Standardı Türkiye’de operasyonları bulunan şirketlerin yenilenebilir enerji tüketimlerini dokümante etmelerine olanak tanımaktadır. Bu konuya dair habere buradan ulaşabilirsiniz.