Orta Ölçekli Sürdürülebilir Enerji Finansman Programı 3. Safhasında (MidSEFFIII) Danışmanlık Ekibindeyiz

25.03.2024

GTE Carbon, Avrupa Yatırım Bankası (EIB) ve Avrupa Komisyonu’nun (EC) desteğiyle Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası (EBRD) tarafından uygulanan “Türkiye Orta Ölçekli Sürdürülebilir Enerji Finansman Programı (MidSEFF)” 3. safhasında MWH Global yürütücülüğündeki danışman ekibinde Frankfurt School of Finance & Management GmbH ile yer alacak.

MidSEFF III kapsamında programa katılan finans kurumlarına 500 milyon euro finansman sağlanacak. Bu desteğin finans kuruluşları aracılığı ile Türkiye’deki yenilenebilir enerji ve kaynak verimliliği projelerine aktarılması ve bu sayede Türkiye’de bu anlamdaki finansman açığına katkıda bulunulması hedefleniyor. GTE Carbon’un da içinde bulunduğu danışman ekibi MidSEFF III kapsamında çalışmalarına başlamış bulunmakta.

MidSEFF’in önceki safhaları ile ilgili detaylı bilgiye www.midseff.com adresinden ulaşılabilir.