Bursa Demirtaş Organize Sanayi Bölgesi’nde Atıksuyun Geri Kazanım Olanaklarının Arttırılması

GTE, Bursa Demirtaş Organize Sanayi Bölgesi (DOSAB)’nde bulunan tesislerde suyun verimli kullanılması ve atıksuyun yeniden kazanımı olanaklarının arttırılmasına yönelik çalışmaları yürütmüştür.

Sanayide beklenen su tüketimi artışı, iklim değişikliğinin su kaynaklarına etkisi ve su maliyetlerinin artması sebebiyle atıksuyun geri kazanımı olanaklarının artırılması ve DOSAB’ın katılımcılarına sağladığı su miktarının sürdürülebilirliğinin sağlanması gerekmektedir. Projede yeraltı su kaynaklarının kullanımı azaltılırken, geri kazanılmış su oranının arttırılması ile firmaların uluslararası platformlarda rekabet gücünün kuvvetlendirilmesi amaçlanmıştır.

DEKVEP kapsamında saha ziyaretlerimizi tamamladık!

“Döngüsel Ekonomi Ve Kaynak Verimliliği Platformu Projesi (DEKVEP) “kapsamında, enerji, su ve hammadde gibi kaynakların verimli kullanılması ve atıkların minimize edilmesi başta olmak üzere öncelikli sektör ve değer zincirlerinde kaynak verimliliği potansiyelini ortaya koymaya yönelik etüt çalışmalarını tamamladık.

İstanbul Kalkınma Ajansı tarafından Yenilikçi İstanbul Mali Destek Programı çerçevesinde desteklenen SKD Türkiye (BCSD Türkiye) ve İstanbul Sanayi Odası (İSO) işbirliğinde yürütülen projede plastik, tekstil ve beyaz eşya olmak üzere 3 sektör odağında 21 firmada gerçekleştirdiğimiz ziyaretler sonrası raporlama ve eğitim faaliyetlerimize devam ediyoruz.

Çalışma kapsamında ekibimize destek olan ve özverili bir şekilde çalışmanın verimli bir şekilde tamamlanmasını sağlayan tüm paydaşlara çok teşekkür ederiz.

“İzmir Rüzgâr Türbini Kanadı Geri Dönüşümü Yol Haritası” Raporu Yayında!

İzmir Development Agency tarafından yürütülen, GTE olarak teknik danışmanlığını yaptığımız “İzmir ili Rüzgar Türbini Geri Dönüşüm Sektörünün Gelişimi için Yol Haritası Oluşturulması” projesini tamamladık.

Proje kapsamında son yıllarda dünyada da dikkat çekmeye başlayan rüzgar türbini komponentlerinin döngüsel yönetim olanaklarını değerlendirdik. Proje çıktılarının İzmir’de ve Türkiye’de hızla gelişen rüzgar sanayiinde #sürdürülebilirlik açısından tüm paydaşlar için faydalı olmasını diliyoruz.

“İzmir Rüzgâr Türbini Kanadı Geri Dönüşümü Yol Haritası” raporuna aşağıdaki bağlantı üzerinden ulaşabilirsiniz.


IZMIR-RUZGAR-TURBINI-KANADI-GERI-DONUSUMU-YOL-HARITASI

Temiz Üretim Çalışmalarımız Devam Ediyor!

SKD Türkiye (BCSD Türkiye) ve İstanbul Sanayi Odası (İSO) işbirliğinde yürütülen, İstanbul Development Agency tarafından Yenilikçi İstanbul Mali Destek Programı çerçevesinde desteklenen “Döngüsel Ekonomi ve Kaynak Verimliliği Platformu Projesi (DEKVEP) “kapsamında ilk tur saha çalışmalarımızı tamamladık.

Plastik, tekstil ve beyaz eşya sektörlerinden seçilen toplam 21 firmada gerçekleştireceğimiz temiz üretim etütleri ile ortaya koyacağımız olanakların ilgili sektörlerde rekabet gücünü artıracak, iklim değişikliği ile mücadelede firmaların elini güçlendirecek boyutlarına odaklanacağız.

GTE Şimdi de İngiltere’de!

Londra ofisimizle artık İngiltere’de de hizmet veriyoruz. Ar-Ge, inovasyon ve dijitalleşme odaklı yeni iş modelimizle paydaşlarımız için ilhamveren sürdürülebilirlik çözümleri geliştirirken hizmet yelpazemizi ve değer önerilerimizi çeşitlendiriyoruz.

Bizi takip edin!

Sanayide su verimliliği çalışmalarımız devam ediyor!

GTE ekibi olarak Bursa Bilecik Eskişehir Kalkınma Ajansı’nın (BEBKA) Teknik Destek Programı çerçevesinde Sütaş A.Ş. ile birlikte Su Verimliliği Odaklı Ar-Ge ve Proses Geliştirme/İyileştirme Olanaklarının Değerlendirilmesi projesi kapsamında su verimliliğini çalışıyoruz. Bu kapsamda Karacabey tesisinde etütler gerçekleştirdik. Uygulama olanaklarını belirleyerek sanayide daha verimli su kullanımını teşvik ediyoruz.

Bir taraftan da su verimliliği, su ayakizi ve karbon ayakizi konuları üzerine kurum için eğitimlerimiz devam ediyor. Bu eğitimlerin, önerilen uygulama olanaklarının sürdürülebilirliği üzerine etkisi olacağına inanıyoruz.

Cam sanayiinde su verimliliği çalışmalarını tamamladık!

Cam sektöründe su verimliliği çalışmalarımızı 2020 yılında tamamladık. Türkiye’nin ve Dünyanın önde gelen cam üreticilerinden Şişecam’ın Türkiye’deki 9 farklı şehirde bulunan 15 üretim tesisinde su verimliliği etütleri gerçekleştirdik.

Her bir tesis özelinde su geri kazanım olanakları, suyun kullanımı optimizasyon seçenekleri, alternatif su temini olanakları gibi su verimliliğini iyileştirici birbirinden farklı 30’dan fazla uygulama önerdik ve tesislere sağlayacağı kazanımları ortaya koyan fizibilite çalışmaları gerçekleştirdik.

 

 

“İzmir’de Eko-Endüstriyel Park Dönüşümü: Yeşil İAOSB Projesi” Tamamlandı!

İzmir Kalkınma Ajansı’ndan (İZKA) alınan fizibilite desteğiyle İzmir Atatürk Organize Sanayi Bölgesi (İAOSB) yönetimi tarafından yürütülen ve GTE’nin danışmanlığını yaptığı “İzmir’de Eko-Endüstriyel Park Dönüşümü: Yeşil İAOSB Projesi” 2019 Aralık ayında tamamlanmıştır.

Projede, İAOSB’nin bir Eko-Endüstriyel Park (EEP) yapısına dönüştürülmesi amacına uygun olarak teknik uygulama olanaklarının belirlenmesi hedeflenmiştir. Çalışma konuları çevresel, ekonomik, sosyal ve sürdürülebilir yönetim modeli boyutlarında ele alınmıştır.

———-

ÖZET İNFOGRAFİK

İnfografiği PDF olarak görüntülemek ve indirmek için TIKLAYINIZ.

———-[:en]“Eco-Industrial Park Transition in Izmir: Green IAOIZ Project” carried out by the Izmir Ataturk Organized Industrial Zone (IAOIZ) with feasibility support received from Izmir Development Agency (IZKA), was completed by technical consultancy of GTE in December 2019.

In the project, it was aimed to determine the technical application opportunities in accordance with the purpose of transition of IAOIZ into an Eco-Industrial Park (EIP) structure. Environmental, economic, social and sustainable management model dimensions were handled within the context of the project.

———-

SUMMARY INFOGRAPHIC

CLICK HERE to view or download the infographic as PDF.

———-

Metal Aşındırma Atıklarının Yüksek Değerli Koagülant Üretiminde Kullanımı

EBRD tarafından desteklenen Turkey Material Marketplace (TMM) Ar-Ge projesi SAUERESSIG Baskı Öncesi Hazırlık Sistemleri San. Tic. A.Ş. ile birlikte yürütülmektedir. Çalışmanın genel amacı, çeşitli sektörlerde ticari olarak kullanılabilecek yüksek performanslı koagülant geliştirmek için rotogravür silindir üretim atıklarının (örn. FeCl3) rejenerasyon fizibilitesini araştırılmıştır.

Bu Ar-Ge projesi, demir klorür (FeCl3) atıklarının saflaştırılması/rejenerasyonu için uygulanabilir teknolojik seçenekler açısından yol gösterici olacaktır ve çalışma sonuçlarının, demir klorür atığının atık bertaraf alanlarına gönderilmesi yerine, daha yararlı ve değerli endüstriyel uygulamalara yönlendirilmesine yardımcı olacağı öngörülmektedir. Proje kapsamında potansiyel atık değişiminin teknik, ekonomik, yasal ve çevresel değerlendirmeleri yapılmıştır.

EBRD ile gerçekleştirdiğimiz diğer proje:

Eskişehir Endüstriyel Simbiyoz (ES) Olanaklarının Araştırılması

Bursa Eskişehir Bilecik Kalkınma Ajansı (BEBKA) tarafından yürütülen ve GTE’nin teknik danışmanlığını yaptığı “Eskişehir Endüstriyel Simbiyoz (ES) Olanaklarının Araştırılması Projesi” Aralık 2019 itibariyle tamamlanmıştır. Proje kapsamında, Eskişehir Organize Sanayi Bölgesi (EOSB) ve Eskişehir Sanayi Odası’nın (ESO) da işbirliği ile birlikte Eskişehir’de yer alan firmalar arasındaki endüstriyel simbiyoz potansiyelleri ortaya konmuştur. Bu çerçevede, firmalarda kaynak verimliliği ve rekabet avantajı hedeflenirken, firmaların yapacağı işbirlikleri neticesinde elde edecekleri çevresel ve ekonomik kazanımlar değerlendirilmiştir.

Proje kapsamında ilk olarak Eskişehir’de öne çıkan sektörler belirlenmiş, anketler yapılmış ve. 50 firma ile 5 kuruma ziyaretler gerçekleştirilerek saha çalışmaları tamamlanmıştır. 2 Nisan 2019 tarihinde çeşitli sektörlerden 43 firma ve kurumu temsilen gelen 71 kişinin katılımıyla projenin sinerji çalıştayı gerçekleştirilmiştir. Belirlenen 217 olanak arasından yüksek öncelikli olarak değerlendirilen, potansiyel oluşturabilecek ve pilot proje olarak uygulamaya dönüştürülebilecek 5 adet endüstriyel simbiyoz olanağı belirlenmiş ve fizibilite konsept notları hazırlanmıştır.

Bu 5 projenin gerçekleşmesi durumunda elde edilebilecek çevresel kazanımlara bakıldığında; yıllık yaklaşık 88 bin ton hammadde tasarrufu, %3-30 enerji tasarrufu, %13-50 CO2 salımında azaltım öngörülmüştür. Elde edilebilecek ekonomik kazanımlar ise yaklaşık 2 milyon TL üretim maliyetlerinde azalma ve yaklaşık 1,5 milyon TL taşıma maliyetlerinde azalma olup, gerekli yatırımların maliyeti yaklaşık 500 bin TL olduğundan yatırımların 1 yıldan kısa sürede amorti edebilir olduğu belirlenmiştir.

Proje Dokümanları | PDF | Infografik – 3 MB | Rapor – 6MB