Eskişehir Endüstriyel Simbiyoz (ES) Olanaklarının Araştırılması

25.03.2024

Bursa Eskişehir Bilecik Kalkınma Ajansı (BEBKA) tarafından yürütülen ve GTE’nin teknik danışmanlığını yaptığı “Eskişehir Endüstriyel Simbiyoz (ES) Olanaklarının Araştırılması Projesi” Aralık 2019 itibariyle tamamlanmıştır. Proje kapsamında, Eskişehir Organize Sanayi Bölgesi (EOSB) ve Eskişehir Sanayi Odası’nın (ESO) da işbirliği ile birlikte Eskişehir’de yer alan firmalar arasındaki endüstriyel simbiyoz potansiyelleri ortaya konmuştur. Bu çerçevede, firmalarda kaynak verimliliği ve rekabet avantajı hedeflenirken, firmaların yapacağı işbirlikleri neticesinde elde edecekleri çevresel ve ekonomik kazanımlar değerlendirilmiştir.

Proje kapsamında ilk olarak Eskişehir’de öne çıkan sektörler belirlenmiş, anketler yapılmış ve. 50 firma ile 5 kuruma ziyaretler gerçekleştirilerek saha çalışmaları tamamlanmıştır. 2 Nisan 2019 tarihinde çeşitli sektörlerden 43 firma ve kurumu temsilen gelen 71 kişinin katılımıyla projenin sinerji çalıştayı gerçekleştirilmiştir. Belirlenen 217 olanak arasından yüksek öncelikli olarak değerlendirilen, potansiyel oluşturabilecek ve pilot proje olarak uygulamaya dönüştürülebilecek 5 adet endüstriyel simbiyoz olanağı belirlenmiş ve fizibilite konsept notları hazırlanmıştır.

Bu 5 projenin gerçekleşmesi durumunda elde edilebilecek çevresel kazanımlara bakıldığında; yıllık yaklaşık 88 bin ton hammadde tasarrufu, %3-30 enerji tasarrufu, %13-50 CO2 salımında azaltım öngörülmüştür. Elde edilebilecek ekonomik kazanımlar ise yaklaşık 2 milyon TL üretim maliyetlerinde azalma ve yaklaşık 1,5 milyon TL taşıma maliyetlerinde azalma olup, gerekli yatırımların maliyeti yaklaşık 500 bin TL olduğundan yatırımların 1 yıldan kısa sürede amorti edebilir olduğu belirlenmiştir.

Proje Dokümanları | PDF | Infografik – 3 MB | Rapor – 6MB