Şimdi Türkiye’de: Yenilenebilir Enerji, I-REC Standardı ile Sertifikalandırılabiliyor

25.03.2024

ECOHZ  tarafınca yayımlanan basın bülteninden alınmıştır / 21 Nisan 2016, Oslo

“Türkiye’deki şirketler ilk kez yenilenebilir enerji tüketimlerini sertifikalandırılmış ve güvenilir şekilde yapabilecekler. Yeşil enerji piyasasında  öncü şirketlerden ECOHZ ve GTE Carbon işbirliği ile Uluslararası Yenilenebilir Enerji Sertifikasyon (I-REC) Standardı Türkiye’de operasyonları bulunan şirketlerin yenilenebilir enerji tüketimlerini dokümante etmelerine olanak tanıyor.”

“Avrupa ve Kuzey Amerika dışında operasyonları olan uluslararası şirketler gittikçe artan şekilde yenilenebilir enerji tüketimlerini dokümante etme ihtiyacı içindeler” şeklinde konuşan ECOHZ Yönetici Direktörü Tom Lindberg “I-REC’in bu ihtiyaca yönelik bir yanıt verdiğini belirtiyor. Yenilenebilir enerji  tüketimi artık I-REC Standardı ile Türkiye’de de sertifika ihtiyacına yanıt verecek. Bu, şimdiye dek mümkün değildi.”

Türkiye’de düzenlene ilk I-REC 2011 yılında yetkilendirilmiş Bayramhacılı HES projesi kapsamında oldu. Kurulu gücü 48 MW olan santralin yıllık üretimi 166 GWh. Proje geliştiricisi GTE Carbon proje sahibi adına I-REC sertifikasyon sürecini yönetiyor ve sertifikaların satışından sorumlu.

“Türkiye’nin endüstriyel enerji talebi ekonomik büyüme ve nüfus artışıyla paralel olarak artmaktadır” diyen GTE Carbon Genel Direktörü Kemal Demirkol, Türkiye’de yenilenebilir enerjiye olan talebin arttığını fakat güvenilir bir sertifikasyon ve izleme şemasının olmaması nedeni ile bu ihtiyacın karşılanmasına yönelik sıkıntılar yaşandığını belirtti. I-REC sayesinde Türkiye’deki şirketler yenilenebilir enerji tüketimlerini sertifikalandırarak seragazı salımlarını ve iklim değişikliği eylemlerini bildirdikleri GHG Protokolü ve CDP programlarına bu durumu güvenilir şekilde raporlayabilecekler.

 I-REC Hakkında:

Uluslararası Yenilenebilir Enerji Sertifikasyon Standardı (I-REC) yenilenebilir enerjiden karşılanan tüketimin belgelendirilmesine yönelik geliştirilmiş standarttır.  I-REC sayesinde şirketler ilk kez Avrupa ve Kuzey Amerika dışındaki operasyonlarında kullandıkları elektriği yenilenebilir kaynaklardan karşıladıklarını belgelendirebilirler. I-REC bağımsız, şeffaf ve uluslararası paydaşlar tarafından tanınan bir standarttır. I-REC Asya, Latin Amerika ve Afrika piyasalarında mevcudiyet göstermektedir.

http://www.internationalrec.org

Basın bülteninin tamamına bağlantıdan ulaşabilirsiniz: http://www.ecohz.com/facts-news/press-releases/21-april-2016-now-available-in-turkey-renewable-power-documented-with-the-new-i-rec-standard/#[:en]Press Release by ECOHZ / 21 April 2016, Oslo

“For the first time ever, companies in Turkey can purchase renewable energy and document it. ECOHZ, a pioneer in the green power market, in cooperation with GTE Carbon, is the first to offer green power documented by the International REC Standard (I-REC) to companies with offices or plants in Turkey.”

“International companies operating outside of Europe and North America increasingly want to document that the electricity they use comes from renewable energy sources,” says Tom Lindberg, Managing Director of ECOHZ. “I-REC solves a big problem for companies committed to using renewable electricity in locations all around the world. Thanks to I-REC, companies in Turkey now have an internationally valid tracking system to document their green power consumption. Something which hasn’t been available until now.”

The first I-RECs issued in Turkey are from Bayramhacili, a hydropower plant commissioned in 2011. The plant has an installed capacity of 48 MW and its annual production is 166 GWh. GTE Carbon is the developer of the project and handles the production and sale of the I-RECs on behalf of the project owner.

“Turkey has a growing industrial energy demand in line with the increased economic and population growth,” says Kemal Demirkol, Managing Director in GTE Carbon. “Demand for renewable electricity is increasing in Turkey but there has not been a reliable certification or monitoring scheme in place. By issuing I-RECs in Turkey we can now meet the companies’ demand to report and disclose their greenhouse gas emissions according to international standards such as the Greenhouse Gas Protocol and CDP programs.”

About I-REC

The International REC Standard (I-REC) is a new green power standard that documents renewable energy consumption.

  • I-REC enables companies, for the first time, to purchase electricity from renewable energy sources for operations outside Europe and North America.
  • I-REC is an independent and transparent standard, recognized by key international stakeholders
  • I-REC is available in select markets in Asia, Latin America and Africa.

http://www.internationalrec.org

Read the original piece here: http://www.ecohz.com/facts-news/press-releases/21-april-2016-now-available-in-turkey-renewable-power-documented-with-the-new-i-rec-standard/#