Güneşten Ormanlar Elektrik Üretmeye Başladı!

Ege Orman Vakfı’na ait Türkiye’nin ilk Gold Standard’a kayıt edilen mikro projesi olan “Güneşten Ormanlar” projesi 2014 yılı Ağustos Ayı itibari ile elektrik üretmeye başlamıştır. Proje hedefleri arasında, Güneş enerjisinden elde edilen gelirle yeni ormanlar oluşturarak iklim değişikliğine karşı verilen mücadeleye de doğrudan bir katkı daha sunulması planlanmaktadır. Dolayısıyla, “Güneşten Ormanlar” gelecek için umut veren projeler arasında yerini almıştır.

Projenin izleme raporu Gold Standard’a sunulmuş olup, proje karbon kredisi kazanmaya bir adım daha yaklaşmış bulunmaktadır.

İklim ve Çevre Dostu Muğla

GTE Carbon’un danışmanlığını yaptığı “ İklim Değişikliği ve Sürdürülebilir Enerji Eylem Planı” proje kapsamında Muğla Büyükşehir Belediyesi,  paydaşların da katılımı ile bir çalıştay düzenliyor.

16.04.2015 tarihinde Gazi Mustafa Kemal Atatürk Kültür Merkezi’nde saat: 10.00’da başlayacak olan çalıştayda GTE Carbon ekibiyle beraber, çalıştaya sunumları ile katkıda bulunacak katılımcıların listesi şu şekilde;

M. Kemal Demirkol / GTE Carbon Projeler Direktörü

Prof. Dr. Tayfun Büke / Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Teknoloji Fakültesi / Enerji Sistemleri Mühendisliği Anabilim Dalı Öğretim Üyesi

Çalıştayda aynı zamanda Muğla Çevre Şehircilik İl Müdürlüğü tarafından yine GTE Carbon tarafından danışmanlığı yapılmış olan Muğla’nın Karbon Ayak İzi projesi kapsamında sunumlar gerçekleştirecek.

 

 

“İklim Dostu Erzurum” – Proje Kapanış Toplantısı 3 Kasım’da yapıldı

Kuzey Doğu Anadolu Kalkınma Ajansı’nın finansal desteği ve Atatürk Üniversitesi Çevre Sorunları Araştırma Merkezi öncülüğünde “İklim Dostu Erzurum: Erzurum İli Karbon Yönetimi Ve Sürdürülebilir Enerji Eylem Planı Önçalışması” tamamlanmıştır. 3 ay süren proje, GTE Carbon tarafından yürütülmüştür. Proje çerçevesinde, Erzurum İli’nin uluslararası standart ve kılavuzlara göre karbon ayakizi hesaplanmış ve raporlanmıştır. Ayrıca, Avrupa Belediye Başkanları Akti (Covenant of Mayors) tarafından üye kentlerden talep edilen Emisyon Azaltım Eylem Planı ve Sürdürülebilir Enerji Eylem Planı önçalışması da kente yol gösterici olması hedefi ile hazırlanmıştır.

Proje hakkında Erzurum İli ve çevresinde farkındalık yaratmak, bilgi paylaşımı ve görüş alış-verişini sağlayabilmek, ayrıca, sonra yapılabilecek çalışmaları görüşmek amacı ile kapanış toplantısı düzenlenmiştir. Gaziantep Büyükşehir Belediyesi’nin konuk olarak katıldığı toplantıda, geçmiş yıllarda Erzurum’da enerji verimliliği ve hava kalitesi alanlarında yapılmış çalışmalar da aktarılmıştır.

Toplantı sunumlarına aşağıda belirtilen sunum başlıklarından ulaşabilirsiniz.

Gündem

14:00-14:15 Açılış Konuşmaları
14:15-14:30 İklim Değişikliği ve Kentler

Doç. Dr. Zeynep EREN
Atatürk Üniversitesi Çevre Sorunları Araştırma Merkezi Yöneticisi

14:30-14:45 Erzurum’un Karbon Ayakizi ve Çalışma Sonuçları

Zeren ERİK
Projeler Yöneticisi, GTE Carbon

14:45-15:00 Türkiye’den Örnek Şehir:

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi’nde İklim ve Enerjide Sürdürülebilirlik Çalışmaları

Esra ERGÜN
Çevre Mühendisi

15:00-16:00

 

Erzurum’da Enerji Verimliliği ve Hava Kalitesi Konusunda Yapılan Çalışmalar

Erzurum’da Binalarda Enerji Verimliliği Teşviği Projesi

Bülent CİNDİL
Binalarda Enerji Verimliliği Uzmanı

Atatürk Üniversitesi’nde Güneş, Kojen/Trijen ve Verimli Sokak Aydınlatması Fizibilite Çalışması

Arif KUNAR
Yönetici Ortak, VEN ESCO

Erzurum Temiz Hava Eylem Planı

İsmail Yusuf GÖDEKMERDEN
Çevre Mühendisi, Erzurum Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü

16:15 Soru- Cevap ve Kapanış

Düşük Karbonlu Yerel Yönetimler ve Karbon Finansmanı

Düşük Karbonlu Yerel Yönetimler ve Karbon Finansmanı

GTE Carbon ve Marmara Belediyeler Birliği, 2 Aralık 2013 tarihinde ‘‘Düşük Karbonlu Yerel Yönetimler ve Karbon Finansmanı’’ konulu bir seminer düzenledi.

Marmara Belediyeler Birliği üyesi olan yerel yönetimlerden yaklaşık 50 temsilcinin katıldığı seminerde,  iklim dostu alt ve üst yapı sistemlerinin yaygınlaştırılması, yenilenebilir enerji, enerji verimliliği gibi projelere ek gelir sağlayabilecek bir uygulama olan karbon finansmanı hakkında bilgilendirilme yapılmıştır. İstanbul Büyükşehir Belediyesi ve Gaziantep Büyükşehir Belediyeleri iklim değişikliği ve enerji yönetimi konularında yaptıkları çalışmaları aktardılar.  Latin Amerika kentlerinden örneklerin de yer aldığı seminerde aynı zamanda iklim değişikliği ile mücadelede inovatif yaklaşımlar da ele alınmış, IBM Smarter Cities Programı Satış Yöneticisi Ahmet Can Sezgin de sunumunda dünyanın farklı kentlerinde gerçekleştirilen uygulamaları tanıtmıştır.

İstanbul Metropolitan Alanı Karbon Ayakizi Raporu Yayınlandı

İstanbul Metropolitan Alanı Karbon Ayakizi Raporu Yayınlandı

Dünyanın en büyük megakentlerinden biri olan Istanbul Metropoliten Alanı’nın 2010 yılı için karbon ayakizi 43.826.098 ton CO2 olarak açıklandı. Açıklanan karbon ayakizi uluslararası metodolojilere ve standartlara göre hazırlanan ve kamu ile paylaşılan ilk rapor olma niteliğini taşıyor.

Istanbul Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma Müdürlüğü, GTE Carbon, ERM (www.erm.com) ve İTÜ’den Doç. Dr. Alper Ünal tarafından yürütülen çalışmada İstanbul’daki emisyonların yaklaşık %35’inin konutlarda tüketilen elektrik ve ısınma amaçlı doğalgaz ve kömürden kaynaklandığı; yaklaşık %23’ünün ise araçlardan kaynaklandığı belirlendi. Sanayi kaynaklı enerji tüketimi %15 civarlarında bir katkı sağlarken; sanayi proseslerinin (F gazları hariç)  ve atık kaynaklı emisyonların ise sırası ile toplam emisyonların %3.1 ile %3.6’sını oluşturmakta olduğu hesaplandı.

Daha da detaylı bir incelemede kentteki en büyük emisyon kaynakları olarak dizel araçlar (%17) ve konutlardaki elektrik tüketimi (%15) ve konutlardaki doğalgaz tüketimi (%12) olarak belirlendi.

İSKİ’nin hane sayısı verilerine göre hanebaşına düşen emisyonlar 9.71 ton CO2 eşdeğer olarak hesaplanırken, kişi başına düşen emisyonlar 3.1 ton CO2 eşdeğer olarak hesaplandı.

Mümkün olduğu kadar resmi kaynaklardan elde edilen birincil verilerle yapılan çalışmanın bir diğer önemli katkısı da verilerin eksik kaldığı alanların tespit edilmesi oldu. Raporda, veri eksikliği sebebi ile dışarıda bırakılan ya da varsayımlara dayandırılarak hesaplamaya katılan alanlar hakkında bilgiye de yer verildi. Bu anlamda, bu çalışma sonraki çalışmalara yönelik sağlam bir tabanlık oluşturma özelliği de taşımaktadır.

Dünya Kaynaklar Enstitüsü, C40 ve ICLEI’nin ortak bir girişimi olarak kentlerin sebep olduğu sera gazı emisyonlarını hesaplamak ve raporlamak üzere hazırlanan Topluluk Emisyonları için Protokol Pilot Versiyon 1.0’un (Global Protocol for Community Scale Emissions Pilot Version 1.0) kullanıldığı çalışma İngiltere Büyükelçiliği’nin finansal desteği ile gerçekleştirilmiştir.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi için sera gazı emisyonlarını azaltma ve yönetmeye dair önemli bilgilerin elde edildiği çalışmanın İngilizce olarak hazırlanan özet raporuna aşağıdaki başlıklara tıklayarak ulaşabilirsiniz:

Online Dergi versiyonu

PDF versiyonu

İstanbul için İklim Değişikliği Eylem Planı Yol Haritası Hazırlandı

İstanbul için İklim Değişikliği Eylem Planı Yol Haritası Hazırlandı 

Türkiye ve Avrupa’nın en büyük metropollerinden biri durumunda olan İstanbul kentiiçin detaylı bir çalışma kapsamında iklim değişikliği eylem planı yol haritası hazırlandı.

İstanbul kentinin karbon ayakizinin hesaplanması projesinin ardından, GTE Carbon ve ERM, İstanbul Kalkınma Ajansı’nın finansal desteği ile İBB Çevre Koruma Müdürlüğü Başkanlığı’nda İstanbul kenti için iklim değişikliği eylem planı yol haritası hazırladılar. Proje kapsamında iklim değişikliği eylem planı kapsam ve içeriği, planlama ve geliştirmede kullanılabilecek yaklaşımlar, paydaş analizleri, uygulama, izleme ve performans değerlendirme gibi konular ele alındı. Ayrıca, dünyada iklim değişikliği eylem planına sahip diğer kentler de incelenerek analizi yapıldı. İstanbul’un da ev sahipliği yapmaya aday olduğu Olimpiyatlar gibi organizasyonlardaki sürdürülebilirlik ve iklim dostu uygulamalar derlenerek başarılı örnekler belediyeye sunuldu.

GTE Carbon, ERM ve İstanbul Teknik Üniversitesi, İstanbul Büyükşehir Belediyesi’yle birlikte İstanbul’un emisyon ayakizini hesaplayacaklar.

GTE, ERM VE İTÜ ortaklığı ile İstanbul’un karbon ayakizinin hesaplanacağı projenin açılış toplantısı gerçekleştirildi.

Dünya nüfusunun %50’sini barındıran, enerji tüketiminin %80’ininden sorumlu olan kentler, bugün sera gazı emisyonlarının da başlıca kaynakları. Bu sebeple, iklim değişikliği ile mücadeledeki rolü giderek daha fazla önem kazanmaktadır. 15 milyona yakın nüfusu ile dünyanın en büyük metropollerinden biri olan İstanbul da son yıllarda iklim değişikliği ile mücadelede adımlarını hızlandırmaya başladı. Mexico Kentler Paktı’nı imzalayan ve CDP-Kentler programına katılan İBB, adımlarını bilimsel bir çerçeveye oturtmak ve karbon azaltım yol haritasına altlık oluşturmak amacı ile kentin karbon ayakizini hesaplayacak.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi ve iştiraklerinden katılımcıların bulunduğu açılış toplantısında konuşan Çevre Koruma ve Kontrol Daire Başkanı Cevat Yaman, iklim değişikliği ve kentler ile ilgili belediyenin pekçok sözleşmeye taraf olduğu ve bu çalışmanın çıktılarının belediye için büyük önem arz ettiğini belirtti. GTE Direktörü Kemal Demirkol ise bugün özellikle belirli kentlerin marka değeri olduğunu ve iklim değişikliği ile mücadele ve sürdürülebilir kalkınma alanında yapılan faaliyetlerin bu çerçevede, kentlerin rekabet gücünü ve marka değerini arttıran unsurlar olarak öne çıktığını vurguladı. İTÜ Avrasya Yer Bilimleri Enstitüsü’nden Doç. Dr. Alper Ünal ise bu projenin İstanbul’un sera gazı envanter raporunun hazırlanması, veri kalitesinin iyileştirilmesi ve iklim değişikliği eylem planına altlık oluşturması açısından büyük önem arz ettiğini ifade etti.

İngiltere Büyükelçiliği’nden sağlanan fonla, IBB adına projeyi yürütecek olan GTE’nin, yanı sıra dünyaca saygın çevre danışmanlık firması ERM ile iklim değişikliği ve hava kirliliği konularında örnek bilimsel projelere imza atan İTÜ Avrasya Yer Bilimleri Enstitüsü de projede uygulayıcı kuruluş olarak yer alacak.