Çukurova’nın Kritik Altyapı Riskleri Değerlendirildi

25.03.2024

Çukurova Kalkınma Ajansı (ÇKA) ve Dünya Bankası işbirliği ile yürütmekte olan “Çukurova Kritik Altyapı Risk Değerlendirme Projesi” kapsamında çalıştay düzenlendi.

Çukurova Kalkınma Ajansı’na “dirençlilik” bakış açısının bölgesel planlama sürecine daha etkili entegrasyonu için rehberlik edecek proje, Acclimatise Group Ltd, GTE Carbon ve Türk risk değerlendirme, risk yönetimi ve sektörel uzmanlarından oluşan bir takımca destekleniyor.

ÇKA Genel Sekreteri Dr. Lutfi Altunsu, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, Dünya Bankası ortaklığında gerçekleştirilen projenin Çukurova’nın üretim üssü olabilmesi için sürdürülebilir kalkınmayı sağlamak adına başlatıldığını söyledi. Altunsu proje ile ilgili, “Projedeki hedefimiz enerji ve lojistik sektörlerindeki kritik altyapıları belirlemek, bu altyapıların jeolojik ve hidrometeorolojik tehlikelere karşı risk analizlerini gerçekleştirerek direnç arttırmaya yönelik faaliyetleri planlamaktır. Çalışmanın aynı zamanda kritik altyapılara ilişkin farkındalığı arttırmak ve risk çalışmalarında bölgesel kapasiteyi arttırmak gibi bir alt hedefi bulunmaktadır. Bu yüzden çalışmanın başından itibaren gerçekleştirilen toplantı, çalıştay ve görüşmelerle bölgedeki kurum ve firmaların projeye dahil edilmesi için azami gayret gösterilmiştir” dedi.

Afet risk azaltımının planlama ve yatırım programlarına dahil edilmesi için “Japonya-Dünya Bankası Programı” kapsamında finanse edilen projenin Türkiye’deki pilot projelerden bir tanesi olduğuna değinen Altunsu, “Dünya Bankası afet riskleri ve tedbirler noktasında destekler sunmakta ve Afet Risk Yönetimi konusunda küresel bir lider olarak öne çıkmaktadır. Projedeki yüklenici firmalar İngiltere’den Acclimatise grubu, İtalya’dan Riskapp firması, Türkiye’den GTE Carbon ile Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi’nden Profesör Mustafa Erdik’tir. Yüklenici firma ve kişiler iklim değişikliği ve deprem gibi alanlarda uluslararası birçok çalışmaya sahiptir. Bu çalışmanın da bilimsel ilkeler çerçevesinde uluslararası standartlara uygun biçimde hayata geçmesi bizim açımızdan sevindiricidir” diye konuştu.

(Haber & fotoğraf kaynağı: Milliyet, 20 Ocak 2017)