“İklim Dostu Erzurum” – Proje Kapanış Toplantısı 3 Kasım’da yapıldı

25.03.2024

Kuzey Doğu Anadolu Kalkınma Ajansı’nın finansal desteği ve Atatürk Üniversitesi Çevre Sorunları Araştırma Merkezi öncülüğünde “İklim Dostu Erzurum: Erzurum İli Karbon Yönetimi Ve Sürdürülebilir Enerji Eylem Planı Önçalışması” tamamlanmıştır. 3 ay süren proje, GTE Carbon tarafından yürütülmüştür. Proje çerçevesinde, Erzurum İli’nin uluslararası standart ve kılavuzlara göre karbon ayakizi hesaplanmış ve raporlanmıştır. Ayrıca, Avrupa Belediye Başkanları Akti (Covenant of Mayors) tarafından üye kentlerden talep edilen Emisyon Azaltım Eylem Planı ve Sürdürülebilir Enerji Eylem Planı önçalışması da kente yol gösterici olması hedefi ile hazırlanmıştır.

Proje hakkında Erzurum İli ve çevresinde farkındalık yaratmak, bilgi paylaşımı ve görüş alış-verişini sağlayabilmek, ayrıca, sonra yapılabilecek çalışmaları görüşmek amacı ile kapanış toplantısı düzenlenmiştir. Gaziantep Büyükşehir Belediyesi’nin konuk olarak katıldığı toplantıda, geçmiş yıllarda Erzurum’da enerji verimliliği ve hava kalitesi alanlarında yapılmış çalışmalar da aktarılmıştır.

Toplantı sunumlarına aşağıda belirtilen sunum başlıklarından ulaşabilirsiniz.

Gündem

14:00-14:15 Açılış Konuşmaları
14:15-14:30 İklim Değişikliği ve Kentler

Doç. Dr. Zeynep EREN
Atatürk Üniversitesi Çevre Sorunları Araştırma Merkezi Yöneticisi

14:30-14:45 Erzurum’un Karbon Ayakizi ve Çalışma Sonuçları

Zeren ERİK
Projeler Yöneticisi, GTE Carbon

14:45-15:00 Türkiye’den Örnek Şehir:

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi’nde İklim ve Enerjide Sürdürülebilirlik Çalışmaları

Esra ERGÜN
Çevre Mühendisi

15:00-16:00

 

Erzurum’da Enerji Verimliliği ve Hava Kalitesi Konusunda Yapılan Çalışmalar

Erzurum’da Binalarda Enerji Verimliliği Teşviği Projesi

Bülent CİNDİL
Binalarda Enerji Verimliliği Uzmanı

Atatürk Üniversitesi’nde Güneş, Kojen/Trijen ve Verimli Sokak Aydınlatması Fizibilite Çalışması

Arif KUNAR
Yönetici Ortak, VEN ESCO

Erzurum Temiz Hava Eylem Planı

İsmail Yusuf GÖDEKMERDEN
Çevre Mühendisi, Erzurum Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü

16:15 Soru- Cevap ve Kapanış