Erzurum Sürdürülebilir Enerji Eylem Planı (SEAP)

25.03.2024

Kuzey Doğu Anadolu Kalkınma Ajansı’nın finansal desteği ve Atatürk Üniversitesi Çevre Sorunları Araştırma Merkezi öncülüğünde “İklim Dostu Erzurum: Erzurum İli Karbon Yönetimi ve Sürdürülebilir Enerji Eylem Planı Ön Çalışması” GTE tarafından yürütülmüş ve 2014 yılında tamamlanmıştır. Projenin Erzurum ilinde kömür gibi hava kirliliğine katkısı en fazla olan yakıtların kullanım miktarının en az seviyeye indirilmesi, mevcut durumda doğalgaz gibi daha temiz enerji kaynaklarının kullanımının yaygınlaştırılması, uzun vadede ise yenilenebilir enerji yatırımları için bir yol gösterici olması hedeflenmiştir.

Proje kapsamında, Erzurum İli’nin uluslararası standart ve kılavuzlara göre karbon ayakizi hesaplanmış ve raporlanmıştır. Ayrıca, Avrupa Belediye Başkanları Akti (Covenant of Mayors) tarafından üye kentlerden talep edilen Emisyon Azaltım Eylem Planı ve Sürdürülebilir Enerji Eylem Planı ön çalışması da kente yol gösterici olması hedefi ile hazırlanmıştır.

Proje Dokümanı | PDF | 10MB