Çalışma Alanları

  • Geleneksel ekonomik modelin (lineer model) aksine bütüncül bir sistem yaklaşımı’yla doğal kaynak tüketiminin azaltılmasını ve atıkların geri kazanılmasını sağlayan döngüsel iş modelleri geliştirip uyguluyoruz.
  • Farklı ürün ve hizmetlerin tüm tedarik zinciri boyunca (tasarım, üretim, dağıtım, kullanım vb.) döngüsel ekonomi prensipleri ile uyumlu yönetilmesini hedefleyen ve bu sayede yüksek katma değer yaratan sistemleri ortaya koyuyoruz.
  • Paydaşlarımız için pazar analizleri, sektörel aksiyon planları, fizibilite raporları başta olmak üzere geniş bir yelpazede hizmet sunuyoruz.

Faaliyetler

  • Döngüsel ekonomi iş modellerinin geliştirilmesi
  • Endüstriyel simbiyoz olanak araştırma ve uygulamaları
  • Atık azaltımı, geri dönüşüm ve geri kazanım uygulamaları
  • Sanayi bölgelerinin yeşil dönüşümüne yönelik politikalar geliştirilmesi
  • Sürdürülebilir tedarik zinciri yönetimi
  • Sektörel kaynak verimliliği ve eko-verimlilik eylem planları
  • Kurumsal sürdürülebilirlik raporlamaları

İlgili Projeler

İlgili Haberler