Çalışma Alanları

İmalat sanayii başta olmak üzere farklı sektörlerde üretim süreçlerinin ayrıntılı olarak gözden geçirilerek daha verimli hale getirilmesine yönelik potansiyelin, iyileştirme olanaklarının ve alınabilecek önlemlerin belirlenmesine yönelik etüt/fizibilite çalışmaları yürütüyoruz.

Bu sayede su, enerji, hammadde ve kimyasallar başta olmak üzere kaynak verimliliği’nin artırılması, atıkların azaltılması ve maliyetlerin düşürülmesini sağlıyoruz.

Faaliyetler

  • Kaynak verimliliği, döngüsel ekonomi ve endütriyel simbiyoz konularına yönelik etüt/fizibilite çalışmaları yapıması, kurumsal eğitimlerin verilmesi
  • Atık azaltımı, geri dönüşüm ve geri kazanım uygulamaları
  • Eko-endüstriyel Park (EIP) ve Yeşil Organize Sanayi Bölge (OSB) modellerinin geliştirilmesi
  • Kurumsal sürdürülebilirlik politikalarının oluşturulması

İlgili Projeler

İlgili Haberler