Çalışma Alanları

  • Kuruluşların iklim değişikliğinin yol açtığı riskleri belirleyip yönetmelerine ve iklim değişikliğine uyumla ilgili çözümler geliştirmelerine yardımcı olarak iklim değişikliğinin etkilerine karşı dayanıklılığın artırılmasını sağlıyoruz.
  • Yeşil büyüme/sanayileşme yaklaşımı ile uyumlu şekilde doğal kaynakların sürdürülebilir ve verimli şekilde kullanımı sağlamak, iklim değişikliğinin etkilerini araştırmak/azaltmak, işbirliğine dayalı, yenilikçi ve çevre dostu iş modellerinin hayata geçmesini sağlamak üzere destek veriyoruz.
  • ISO 14064 standardı, Sera Gazı Protokolü, EU-ETS/MRV, CDP İklim Değişikliği ve GPC ile uyumlu sera gazı envanterleri hazırlıyoruz.

Faaliyetler

  • İklim değişikliğine uyum ve risk değerlendirmeleri
  • Sera gazı envanteri oluşturulması
  • İklim Değişikliği Eylem Planı hazırlanması
  • İklim değişikliğine uyumlu ulusal ve bölgesel strateji çalışmaları

İlgili Projeler

İlgili Haberler