iklimdegisikligi

İklim Değişikliğine Uyum

  • Kuruluşların iklim değişikliğinin yol açtığı riskleri belirleyip yönetmelerine ve iklim değişikliğine uyumla ilgili çözümler geliştirmelerine yardımcı olarak iklim değişikliğinin etkilerine karşı dayanıklılığın artırılmasını sağlıyoruz.
  • Yeşil büyüme/sanayileşme yaklaşımı ile uyumlu şekilde doğal kaynakların sürdürülebilir ve verimli şekilde kullanımı sağlamak, iklim değişikliğinin etkilerini araştırmak/azaltmak, işbirliğine dayalı, yenilikçi ve çevre dostu iş modellerinin hayata geçmesini sağlamak üzere destek veriyoruz.
  • Şehirlerde önemli sosyo-ekonomik kayıplara neden olan iklim değişikliğine uyum için çalışmalar yürütüyoruz.
  • ISO 14064 standardı, Sera Gazı Protokolü, EU-ETS/MRV, CDP İklim Değişikliği ve GPC ile uyumlu sera gazı envanterleri hazırlıyoruz.
  • Yerel yönetimler ile birlikte iklim değişikliği ile mücadele konusunda sera gazı salımlarını ve iklimsel değişikliklerin etkilerini azaltmaya yönelik önlemlerin alınması için orta ve uzun vadeli iklim eylem planları oluşturuyoruz.
termalenerji

Çalışma ve Faaliyetler

  • İklim değişikliğine uyum ve risk değerlendirmeleri
  • Sera gazı envanteri oluşturulması
  • İklim Değişikliği Eylem Planı hazırlanması
  • Ulusal ve bölgesel strateji çalışmaları

İlgili Projeler

İlgili Haberler