Çalışma Alanları

İmalat sanayii başta olmak üzere farklı sektörlerde üretim süreçlerinin ayrıntılı olarak gözden geçirilerek daha verimli hale getirilmesine yönelik potansiyelin, iyileştirme olanaklarının ve alınabilecek önlemlerin belirlenmesine yönelik etüt/fizibilite çalışmaları yürütüyoruz.

Bu sayede su, enerji, hammadde ve kimyasallar başta olmak üzere kaynak verimliliğinin artırılması, atıkların azaltılması ve maliyetlerin düşürülmesini sağlıyoruz.

Faaliyetler

  • Eko-endüstriyel Park (EIP) ve Yeşil Organize Sanayi Bölge (OSB) modellerinin geliştirilmesi
  • Kaynak verimliliği ve eko-verimlilik etüt/fizibilite çalışmaları
  • Sürdürülebilir tedarik zinciri yönetimi
  • Endüstriyel simbiyoz olanak araştırma ve uygulamaları
  • Geri dönüşüm ve geri kazanım uygulamaları geliştirilmesi

İlgili Projeler

İlgili Haberler