midseff3

Karbon Ticareti

 • Son yıllarda iklim değişikliği ile birlikte anılan, hem problemin hem de çözümün önemli bir parçası olarak görülen enerji sektörünün değişim sürecinde karbon ticareti, karbon denkleştirme (offsetting) ve yenilenebilir enerji sertifikaları konularında çözümler sunuyoruz.
 • Enerji verimliliği sağlayan ve düşük karbonlu teknolojilere geçişin yanı sıra karbon tutma/depolama teknolojilerinin geliştirilmesi konusunda projeler yürütüyoruz.
sifir-karbon

Çalışma ve Faaliyetler

 • Yenilenebilir enerji teknolojileri (çoğunlukla hidroelektrik, rüzgar enerjisi, güneş enerjisi ile biyogaz projeleri)
 • Enerji verimliliği
 • Yakıt değişikliği yatırımları ve hatta ağaçlandırma projeleri için UNFCCC metodolojileri ile uluslararası standartlara (Gold Standard, VCS, Social Carbon gibi) uygun emisyon azaltım projelerinin geliştirilmesi, sertifikalandırılması ve satışının gerçekleştirilmesi.

Karbon/Su Ayakizi

 • Kurumların sürdürülebilirlik yol haritalarının oluşturulmasına, verimlilik ve sürdürülebilirlik hedeflerine ulaşmasına destek veriyoruz.
 • ISO 14064 standardıyla uyumlu karbon ayakizi hesaplamaları ve sera gazı envanteri çalışmaları yürütüyoruz. Hazırlanan sera gazı envanterleri ile karbon azaltım stratejileri geliştiriyoruz.
 • Farklı ürün ve hizmetlerin tüm tedarik zinciri boyunca gerekli olan su miktarı açısından ele alındığı su ayakizinin hesaplanması, kurumların bulunduğu bölgelerde su kıtlığı ve kirlilik seviyeleri, karşılaşabilecekleri su riskleri ve su ayakizini azaltmaları için ve de su risklerini önleyebilmek için yapabileceği stratejik eylemler konusunda destek veriyoruz.
 • Sürdürülebilir su yönetimi yol haritası ve adaptasyon planlarının geliştirilmesini desteklemek için müşterilerimizle yakın bir şekilde çalışıyoruz.

Çalışma ve Faaliyetler

 • Sera gazı envanteri hazırlanması
 • Karbon ayakizi hesaplanması
 • Karbon azaltım yol haritası oluşturulması
 • Su ayakizinin azaltılmasına yönelik stratejiler geliştirilmesi

İlgili Projeler

İlgili Haberler