Çalışma Alanları

Enerji sektörünün değişim sürecinde karbon ticareti, karbon denkleştirme (offsetting) ve yenilenebilir enerji sertifikaları konularında çözümler sunuyoruz.

Enerji verimliliği sağlayan ve düşük karbonlu teknolojilere geçişin yanı sıra karbon tutma/depolama teknolojilerinin geliştirilmesi konusunda projeler yürütüyoruz.

ISO 14064 standardıyla uyumlu karbon ayakizi hesaplamaları ve sera gazı envanteri çalışmaları yürütüyoruz.

Su ayakizinin hesaplanması, kurumların bulunduğu bölgelerde su kıtlığı ve kirlilik seviyeleri, su ayakizini azaltmaları için ve de su risklerini önleyebilmek için yapabileceği stratejik eylemler konusunda destek veriyoruz.

Faaliyetler

  • Yenilenebilir enerji projeleri, yakıt değişikliği yatırımları ve hatta ağaçlandırma projeleri için UNFCCC metodolojileri ile uluslararası standartlara (Gold Standard, VCS, Social Carbon gibi) uygun emisyon azaltım projelerinin geliştirilmesi, sertifikalandırılması ve satışının gerçekleştirilmesi
  • Yenilenebilir enerji teknolojileri’nin (çoğunlukla hidroelektrik, rüzgar enerjisi, güneş enerjisi ile biyogaz projeleri) fizibilite çalışmaları, kurulumu ve verimliliği gibi konularda danışmanlık hizmeti verilmesi
  • Sera gazı envanteri hazırlanması
  • Karbon ayakizi hesaplanması

Karbon Ticareti Projeleri

İlgili Projeler

İlgili Haberler