Çalışma Alanları

Yerel yönetimler, bakanlıklar ve bölgesel kalkınma ajansları gibi kent sistemlerinin yönetiminde söz sahibi kurumlarla birlikte doğa dostu, düşük karbonlu ve iklim değişikliği’ne dirençli şehirler kurmak için çalışıyoruz.

Başta su ve enerji olmak üzere doğal kaynakların daha verimli kullanılmasını sağlayan, atıkların kaynağında azaltılması ve ekonomiye kazandırılması için geliştirilen yenilikçi teknik/teknolojileri paydaşlarımız ile buluşturuyoruz.

Faaliyetler

  • Sürdürülebilir Enerji ve İklim Eylem Planları (SECAP) hazırlanması
  • Döngüsel ve akıllı şehir yönetim modelleri oluşturulması
  • Kent metabolizması olanaklarının araştırıma ve uygulamaları
  • Şehirler için doğru atık yönetimi politikaları geliştirilmesi

İlgili Projeler

İlgili Haberler