icons-10

Enerji sektörünün değişim sürecinde karbon sertifikaları karbon ticareti ve karbon denkleştirme (offsetting) konularında çözümler sunuyoruz.

icons-11

Farklı sektörlerde üretim süreçlerinin daha verimli hale getirilmesine yönelik potansiyelin ve iyileştirme olanaklarının belirlenmesine yönelik çalışmalar yürütüyoruz.

icons-12

Bütüncül bir sistem yaklaşımıyla doğal kaynak tüketiminin azaltılmasını ve atıkların geri kazanılmasını sağlayan döngüsel iş modelleri geliştirip uyguluyoruz.

icons-13

Kent sistemlerinin yönetiminde söz sahibi kurumlarla birlikte doğa dostu, düşük karbonlu ve iklim değişikliğine dirençli şehirler kurmak için çalışıyoruz.

icons-14

Kurumların ve şehirlerin iklim değişikliğinin etkilerine karşı dayanıklılığın artırılmasına ve iklim değişikliğine uyumla ilgili çözümler geliştirmelerine yardımcı oluyoruz.