Paydaş Geri Bildirim Süreci

Aşağıda yer alan ve ilgili dokümanları paylaşılan emisyon azaltım projeleri için, geri bildirimlerinizi gte@gte.com.tr ve info@goldstandard.org eposta adreslerine veya M.Kemal Mah 2111 Sokak No:5 Çankaya” Adresine yazılı olarak iletebilirsiniz.

Görüş bildirimleri için belirlenen süre 30 gündür.

Başlangıç tarihi: 15/05/2024

Bitiş tarihi: 15/06/2024

PANDA ADIYAMAN 

Sustainable Development Evaluation Form_Adıyaman_Landfill_Plant

Sürdürülebilir Kalkınma Değerlendirme Formu_4B_Adıyaman_Biyokütle_Elektrik_Santrali

Adıyaman Landfill Plant Project-Design-Document_v.09_31.10.2023_clean_version

Adıyaman_SFR

PANDA ÇORLU 

GS11225_Final_PDD_846 Corlu Biogas_v06_10-10-2023

GTE Carbon Trading Mail – Gold Standard Panab Corlu Biogas Plant – Stakeholder Feedback Round _ Panab Çorlu Elektrik Üretim Santrali Geribildirim Süreci

Sustainable Development Evaluation Form_Panab_Corlu_Biogas_Plant

PANDA TEKİRDAĞ

Final_PDD_847 Tekirdag Biogas_v12_23.10.2023

GS Görüş Defteri Örneği_Tekirdağ

Proje bilgi notu ve görüş formu- Panab Tekirdağ Elektrik Üretim Santrali

TİRE ATIK BERTARAF (BİYOGAZ) TESİSİ 

Project-Submission-Form-V4.0-4-Tire_Biogas_Plant_01.12.2022

Project-Submission-Form-V4.0-4-Tire_Biogas_Plant_01.12.2022

Enfaş proje bilgi notu_22.12.2015-v2

 

 

Tekfen Holding Sera Gazı Envanteri ve Azaltım Yol Haritası

Tekfen bu projeyle, emisyon yoğun noktaların, kaynakların ve faaliyetlerin belirlenmesi ile sonraki aşamalarda yapılacak hedef belirleme ve sera gazı azaltım yol haritası çalışmalarına temel oluşturmayı amaçlamaktadır. GTE’nin teknik danışmanlığını yürüttüğü proje süresince Tekfen Holding’in, 10 farklı ülkedeki 64 tesisi için Kapsam 1, Kapsam 2 ve Kapsam 3 emisyonları hesaplanacak ve raporlanacaktır.

Tekfen Holding’in ISO14064 standardı ile uyumlu sera gazı envanterinin hazırlanması, faaliyet gösterdiği öncelikli 4 sektörde (Tarım, Kimya, İnşaat ve Finans) Bilim Temelli Hedefler (SBTi), gereksinimlerine uygun durum değerlendirmesinin yapılması ve emisyon azaltımı için yol haritasının oluşturulması da önerilen çalışma kapsamında yürütülecektir.

Yalova Organize Sanayi Bölgesi Yeşil Dönüşüm Programı

Yalova Organize Sanayi Bölgesi (OSB), Yalova Nitelikli İstihdam Merkezi” yürütülen Yeşil Dönüşüm Programı kapsamında üyesi olan 30 firmanın “Yeşil Olgunluk Seviyesi”ni ölçümlemeyi ve sürdürülebilir yeşil istihdam sağlayacak bir mekanizma oluşturmayı amaçlamaktadır. Doğu Marmara Kalkınma Ajansı (MARKA) tarafından finanse edilen ve Türkiye Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’nın yürütücüsü olduğu Türkiye Yeşil OSB Programı kapsamında gerçekleştirilen projede GTE teknik danışman olarak yer almaktadır.

Projenin temel amacı YOSB üyesi firmaların yeşil dönüşüme ne kadar hazır olduklarını yeşil teknolojiler, süreçler, organizasyonel yapı ve şirket kültürü gibi farklı boyutlarda analiz ederek ortaya koymaktır. Proje kapsamında saha ziyaretleri ile Yalova OSB üyesi 30 firmanın yeşil dönüşüm olgunluk seviyesi ölçümleri yapılacaktır. Program sonucunda katılımcı 30 firmanın yeşil dönüşüm seviyesini ortaya koyan yol haritası hazırlanacak ve eğitim çalışmaları düzenlenecektir.

Eko-Üretim Programı kapsamında eğitim çalışmalarımızı tamamladık

Türkiye Teknoloji Geliştirme Vakfı tarafından yürütülen ve teknik danışmanlığını üstlenmiş
olduğumuz Eko Üretim: İklim Dostu Rekabetçilik Programı, Manisa Organize Sanayi Bölgesi’nde
gerçekleştirilen son eğitim programıyla tamamlandı.


Manisa OSB Yenilik Merkezi’nin koordinasyonunda ve T.C. Zafer Kalkınma Ajansı iş birliğiyle
düzenlenen eğitim, katılımcılara çevre dostu üretim ve sürdürülebilirlik konularında kapsamlı bir bakış
sunarak önemli bilgi ve deneyim paylaşımlarına ev sahipliği yaptı.

Program kapsamında katılımcılara sunulan başlıca konular şunlar oldu:

– Düşük Karbon Ekonomisi ve Karbonsuzlaşma Yaklaşımları
– Vaka Çalışması: Emisyon Envanteri Oluşturma ve Kapsam 1-2-3 Hesaplamaları
– Su Ayak izi
– AB Yeşil Mutabakatı, Sektörel Gelişmeler ve Ülkemizdeki Yansımaları
– Mevcut Finansman Kaynaklarının Genel Değerlendirmesi
– Öne Çıkan Finansman Kaynakları ve İlgili Başvuru/Destek Süreçleri

Programa olan ilgileri ve katılımları için firma temsilcilerine teşekkür ederiz.

CREATE Projesi Kapanış Toplantısı ve Çalıştayı Gerçekleştirildi

Ankara Üniversitesi koordinasyonunda Türkiye, Fas, Hollanda ve Mısır’ı temsil eden konsorsiyumun
bir parçası olarak yürütülen “Cross-Border Climate Vulnerabilities and Remote Impacts of Food
Systems of the EU, Turkey and Africa: Trade, Climate Risk and Adaptation (CREATE)” projesi,
H2020 Food Systems and Climate (FOSC) ERA-NET Cofund 2019 çağrısı kapsamında
desteklenmiştir. Proje kapanış toplantısı ve paydaş çalıştayı, 28 Kasım 2023 tarihinde Ankara
Üniversitesi Rektörlüğü’nde düzenlendi.

Proje kapsamında gerçekleştirilen etkinlik, Ankara Üniversitesi Su Yönetimi Enstitüsü
koordinasyonunda Prof. Dr. Gökşen Çapar liderliğinde yürütülmüştür. Toplantıda, iklim değişikliğinin
tarım ürünlerine etkisi, gıda ürünlerinin tedariğinde ve ticaretinde iklim risklerinin değerlendirilmesi,
iklim uyum önlemleri ve politika seçenekleri gibi ana başlıklar ele alınmıştır.

Toplantının ilk yarısında projenin başındaki uzman isimler tarafından önemli bulgular paylaşılmış
olup ikinci yarısında paydaş çalıştayı düzenlenerek iklim değişikliğinin üzüm, fındık, kayısı ve incir
yetiştiriciliği üzerindeki etkileri ve çözüm önerileri tartışılmıştır.

Projenin kapanış etkinliği, iklim değişikliği ve gıda sistemleri konusunda önemli bir bilgi paylaşımı
platformu olmuştur.

“Türkiye Gübre Sektörü için Düşük Karbonlu ve İklim Dirençli Yol Haritası” projesi kapsamında 2. Yönlendirme Komitesi Toplantısı’nı Gerçekleştirdik

Türkiye Gübre Sektörü için Düşük Karbonlu ve İklim Dirençli Yol Haritası projesi kapsamında
düzenlenen ikinci Yönlendirme Komitesi Toplantısı tamamlandı. Toplantıda, proje sürecinde
kaydedilen ilerlemeler değerlendirildi ve katılımcıların önemli katkılarıyla proje faaliyetlerine yönelik
yeni adımlar belirlendi.

Projenin kritik önem taşıyan bir bölümü olan tarım ve gıda değer zincirlerinin karbonsuzlaşma
çalışmalarının odaklandığı gübre sektöründeki yeşil dönüşüm süreçleri masaya yatırıldı. Toplantı, özel
sektör kuruluşları, kamu kurumları ve uluslararası kuruluşların yönlendirmeleriyle yol haritasına son
şeklini verecek aşamada önemli bir adım olarak nitelendirildi.

Proje, T.C. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’nın faydalanıcı olarak yer aldığı bir çalışma olup, EBRD
tarafından desteklenmektedir. Projenin son aşamalarında, gübre sektöründe sürdürülebilirlik ve iklim
dostu uygulamaların yaygınlaştırılması hedeflenmektedir.

İzmir Dokuz Eylül Üniversitesi

Döngüsel Su Yönetim Olanaklarının Multisektörel (Kent, Endüstri ve Tarım) Ölçekte Geliştirilmesi: Küçük Menderes Nehir Havzası Örneği (TÜBİTAK – COST)

İstanbul Aydın Üniversitesi

Döngüsel Su Yönetim Olanaklarının Multisektörel (Kent, Endüstri ve Tarım) Ölçekte Geliştirilmesi: Küçük Menderes Nehir Havzası Örneği (TÜBİTAK – COST)

I. Endüstriyel Simbiyoz Çalıştayı’nı Gerçekleştirdik

İstanbul Kalkınma Ajansı (İSTKA)’nın finanse ettiği, SKD Türkiye ve İstanbul Sanayi Odası (İSO) ortaklığında yürütülen Döngüsel Ekonomi ve Kaynak Verimliliği Platformu Projesi (DEKVEP) kapsamında I. Endüstriyel Simbiyoz Çalıştayı’nı gerçekleştirdik.

                               

Projenin öncelikli üç sektörü olan plastik ,tekstil ve beyaz eşya sektörleri başta olmak üzere farklı sektörlerden 45 temsilcinin katıldığı çalıştayda ilgili sektörlerde belirlenen atık kategorilerine ilişkin firmalar arası işbirliği olanakları ortaya koyuldu. Firmamız proje yöneticilerinden Ece Akay Demir ve Engin Koç’un moderatörlüğünü yaptığı çalıştayda katkılarından dolayı tüm katılımcılara çok teşekkür ederiz.