Çukurova Kritik Altyapı Risk Değerlendirme

25.03.2024

Çukurova Kalkınma Ajansı (ÇKA) ve Dünya Bankası işbirliği ile yürütülen “Çukurova Kritik Altyapı Risk Değerlendirme Projesi” Acclimatise Group Ltd, GTE ve Türk risk değerlendirme, risk yönetimi ve sektörel uzmanlarından oluşan bir takımca desteklenmiştir. 2018 yılında tamamlanan projede Çukurova Bölgesi’nde bulunan kritik enerji ve ulaştırma/lojistik altyapılarının karşı karşıya olduğu doğal tehlike kaynaklı risklerin değerlendirilmesi, kritik altyapı direncinin artırılmasına yönelik öneriler geliştirilmesi ve proje neticesinde yatırımların bu anlamda yönlendirilmesi amaçlanmıştır.

Bu çalışma, iklim değişikliği sonucunda etkileri daha da ağırlaşan deniz taşkını ve sıcak hava dalgalarının, bölgede bulunan kritik enerji ve ulaştırma/lojistik tesisleri için hem bugün, hem de gelecekte en önemli doğal tehlikeler olduğunu göstermiştir. Türkiye’deki ulusal ve bölgesel politika yapıcılar ve özel sektör aktörleri için kritik altyapı direncinin artırılması konusunda önemli ilkeler belirlenmiştir.

Proje Dokümanı | PDF | 16MB