GTE Şimdi de İngiltere’de!

Londra ofisimizle artık İngiltere’de de hizmet veriyoruz. Ar-Ge, inovasyon ve dijitalleşme odaklı yeni iş modelimizle paydaşlarımız için ilhamveren sürdürülebilirlik çözümleri geliştirirken hizmet yelpazemizi ve değer önerilerimizi çeşitlendiriyoruz.

Bizi takip edin!

Kırıkkale Üniversitesi Araştırma Merkezi ile atıksulardan Mikroalg üretimini araştırıyoruz!

Alg biyokütlesinden yararlı ürün eldesini çalıştığımız projede sektörler arası “simbiyotik bir yaklaşım” ortaya koyuyoruz. Çalışma sonuçlarının, Kızılırmak nehrine deşarj edilen atıksulardaki azot ve fosfor sorunlarına çözüm üretmesini ve enerji sektörü gibi farklı kullanım alanlarında ticari fayda sağlamasını hedefliyoruz. Projenin karbon tutma ve depolama yönüyle iklim krizi ile mücadele için de önemli çıktıları olacağına inanıyoruz.

 

 

“İzmir’de Eko-Endüstriyel Park Dönüşümü: Yeşil İAOSB Projesi” Tamamlandı!

İzmir Kalkınma Ajansı’ndan (İZKA) alınan fizibilite desteğiyle İzmir Atatürk Organize Sanayi Bölgesi (İAOSB) yönetimi tarafından yürütülen ve GTE’nin danışmanlığını yaptığı “İzmir’de Eko-Endüstriyel Park Dönüşümü: Yeşil İAOSB Projesi” 2019 Aralık ayında tamamlanmıştır.

Projede, İAOSB’nin bir Eko-Endüstriyel Park (EEP) yapısına dönüştürülmesi amacına uygun olarak teknik uygulama olanaklarının belirlenmesi hedeflenmiştir. Çalışma konuları çevresel, ekonomik, sosyal ve sürdürülebilir yönetim modeli boyutlarında ele alınmıştır.

———-

ÖZET İNFOGRAFİK

İnfografiği PDF olarak görüntülemek ve indirmek için TIKLAYINIZ.

———-[:en]“Eco-Industrial Park Transition in Izmir: Green IAOIZ Project” carried out by the Izmir Ataturk Organized Industrial Zone (IAOIZ) with feasibility support received from Izmir Development Agency (IZKA), was completed by technical consultancy of GTE in December 2019.

In the project, it was aimed to determine the technical application opportunities in accordance with the purpose of transition of IAOIZ into an Eco-Industrial Park (EIP) structure. Environmental, economic, social and sustainable management model dimensions were handled within the context of the project.

———-

SUMMARY INFOGRAPHIC

CLICK HERE to view or download the infographic as PDF.

———-

“Eskişehir Endüstriyel Simbiyoz (ES) Olanaklarının Araştırılması Projesi” Tamamlandı!

Bursa Eskişehir Bilecik Kalkınma Ajansı (BEBKA) tarafından yürütülen ve GTE’nin teknik danışmanlığını yaptığı “Eskişehir Endüstriyel Simbiyoz (ES) Olanaklarının Araştırılması Projesi” Aralık 2019 itibariyle tamamlandı.

Yapılan araştırmalar, firma ziyaretleri ve saha çalışmaları ile Eskişehir’de yer alan firmalar arasındaki endüstriyel simbiyoz potansiyelleri ortaya kondu. Projede, firmalarda kaynak verimliliği ve rekabet avantajı hedeflenirken, firmaların yapacağı işbirlikleri neticesinde elde edecekleri çevresel ve ekonomik kazanımlar değerlendirildi.

———-

ÖZET İNFOGRAFİK

İnfografiği PDF olarak görüntülemek ve indirmek için TIKLAYINIZ.

Proje sahibi BEBKA tarafından Nisan 2020’de yayınlanan PROJE RAPORU için TIKLAYINIZ.

BEBKA’nın WEB SİTESİ için TIKLAYINIZ.

———-

Eskişehir Endüstriyel Simbiyoz Projesi Başladı!

Bursa Eskişehir Bilecik Kalkınma Ajansı (BEBKA) tarafından gerçekleştirilen endüstriyel simbiyoz çalışmaları kapsamında Eskişehir’de yer alan firmalar arasında işbirliği potansiyelinin araştırılarak, çevresel ve ekonomik kazanımların ortaya koyulmasına yönelik çalışmalara başlandı.

GTE’nin teknik danışmanlığını yaptığı proje kapsamında Endüstriyel Simbiyoz potansiyeline sahip firmalarda kaynak verimliliği ve rekabet avantajının artırılması hedefleniyor.

Proje kapsamında yapılan ilk değerlendirmelerde, Eskişehir’de yer alan sektörler incelenerek, öne çıkan sektörler belirlendi. Bu sektörler baz alınarak yapılan ilk araştırmalarda 63 sektörden kaynaklanan 112 atık için toplamda 464 endüstriyel simbiyoz olanağı tespit edildi. Projenin devamında, firma ziyaretleri ve saha çalışmaları yapılarak seçilecek pilot projeler için detaylı çalışmalar ve fizibilite konsept notları hazırlanması planlanıyor.

“Aksaray Organize Sanayi Bölgesi’nde Endüstriyel Simbiyoz Olanaklarının Araştırılması Projesi”nin Sinerji Çalıştayı Aksaray’da gerçekleştirildi

Ahiler Kalkınma Ajansı öncülüğünde başlatılan, GTE Carbon ve Ekodenge firmalarının ortak girişimi ile çalışmaları yürütülen “Aksaray Organize Sanayi Bölgesi’nde Endüstriyel Simbiyoz Olanaklarının Araştırılması Projesi”nin Sinerji Çalıştayı 03.07.2018 tarihinde Aksaray Ağaçlı Otel’de gerçekleştirilmiştir.

Çalıştayda, Aksaray Organize Sanayi Bölgesi’ndeki işletmeler başta olmak üzere TR71 Bölgesi (Aksaray, Kırıkkale, Kırşehir, Nevşehir ve Niğde) içindeki firmaların ortak fayda sağlayabileceği endüstriyel simbiyoz olanakları ve bu olanakların hayata geçirilmesi halinde sağlanacak çevresel ve ekonomik kazanımlar üzerine bilgi ve fikir paylaşımında bulunulmuştur.

Çalıştay, Ahiler Kalkınma Ajansı Genel Sekreter Vekili Bekir Varol ile Planlama Programlama ve Koordinasyon Birimi uzmanlarından Faruk Er’in projenin doğuşu, hayata geçirilme amacı, TR71 bölgesi özelindeki önemi ve Aksaray Organize Sanayi Bölgesi Müdür Vekili Ayhan Ermiş’in sanayi bölgesi özelinde projenin yapacağı katkılar üzerine yaptıkları açılış konuşmalarıyla başlamıştır. Açılış konuşmaları akabinde GTE Carbon ve Ekodenge firmaları adına proje koordinatörlüğünü yürüten Dr. Emrah Alkaya bölgede gerçekleştirilen tesis, paydaş ziyaretleri ve teknik analizler sonucunda ortaya çıkan endüstriyel simbiyoz olanaklarına yönelik bir sunum yapmıştır.

Çalıştayın son kısmında ise bölgeye dair belirlenen endüstriyel simbiyoz olanakları çerçevesinde katılımcı firmalar ile grup çalışmaları gerçekleştirilmiştir. Grup çalışmaları vesilesiyle endüstriyel simbiyoz olanaklarının hayata geçirilmesine yönelik imkânlar üzerine detaylıca bilgi ve fikir alış verişi yapılmıştır. Grup çalışmalarına katılan sektörler, aşağıdaki listede özetlenmektedir:

-Gıda ürünlerinin imalatı

-Makine ve ekipman imalatı

-Atığın toplanması, ıslahı ve bertarafı faaliyetleri; maddelerin geri kazanımı

-Yenilenebilir kaynaklardan elektrik enerjisi üretimi

-Yapı ve beton elemanları imalatı

-Kauçuk ürünlerin imalatı

-Tekstil ürünleri imalatı

-Hazır hayvan yemlerinin imalatı

-Kağıt ve kağıt ürünlerinin imalatı

-Motorlu kara taşıtlarının parçalarının boyanması

Etkinlikle ilgili çıkan haberler için aşağıdaki bağlantılara tıklayabilirsiniz.

Ahiler Kalkınma AjansıAksaray Posta Gazetesi[:en]On July 3, 2018, a Synergy Workshop was held in Aksaray Ağaçlı Hotel for “Investigation of Industrial Symbiosis Opportunities for Aksaray Organized Industrial Zone” Project, which was developed by Ahiler Development Agency and is currently being carried out under the joint venture of GTE Carbon and Ekodenge.

During the Workshop, information and ideas were shared about the industrial symbiosis opportunities from which the firms located in TR 71 Region (i.e. Aksaray, Kırıkkale, Nevşehir and Niğde) and especially those within the Aksaray OIZ can commonly benefit from. The potential environmental and economic benefits upon the implementation of these opportunities were also discussed in the Workshop.

Bekir Varol as Ahiler Development Agency Deputy Secretary General, Faruk Er as Planning Programming and Coordination Unit Specialist, and Ayhan Ermiş as Aksaray OIZ Deputy Manager started the Workshop with their opening speeches about the Project’s emergence,  purpose and importance for the TR71 Region. Afterwards, Dr. Emrah Alkaya as the Project Coordinator on behalf of GTE Carbon and Ekodenge, made a presentation on the industrial symbiosis opportunities that arose as a result of the stakeholder and firm visits and technical analyzes conducted in the region.

In the last part of the Workshop, group studies were held with participant firms; and detailed information and idea sharing were made about the industrial symbiosis opportunities identified for the region. The sectors that participated in group studies are summarized in the list below:

– Manufacture of food products

– Manufacture of machinery and equipment

– Waste collection, reclamation and disposal activities; recovery of substances

– Electricity generation from renewable sources

– Manufacture of building and concrete elements

– Manufacture of rubber products

– Manufacture of textile products

– Manufacture of animal feeds

– Manufacture of paper and paper products

– Painting of motor vehicle parts

Aksaray OSB’de Endüstriyel Simbiyoz Olanakları Araştırılacak!

GTE-EKODENGE işbirliğinde yürütülecek olan “Aksaray Organize Sanayi Bölgesi’nde Endüstriyel Simbiyoz Olanaklarının Araştırılması” projesi çalışmalarına başlandı.

Ahiler Kalkınma Ajansı tarafından geliştirilen ve desteklenen proje kapsamında, Aksaray OSB ve çevresinde faaliyet gösteren firmaların fayda sağlayabileceği çevresel/ekonomik işbirliği potansiyelleri (atık alış verişi, ortak/tersine lojistik, ortak acil durum planları vb.) araştırılacak. Bölgesel/sektörel analizlerin yapılacağı ve yoğun bir saha çalışmasının gerçekleştirileceği proje süresince, mevcut potansiyelin ve stratejilerin belirlenmesine ek olarak endüstriyel simbiyoz uygulamalarının sürdürülebilirliğine ve yaygınlaştırılmasına yönelik altyapının oluşturulması da sağlanacak.

İlk aşamada Aksaray OSB’de gerçekleştirilecek çalışmanın, TR71(Nevşehir, Niğde, Kırıkkale Kırşehir, Aksaray) bölgesinde yer alan diğer sanayi bölgelerine de yaygınlaştırılması ve bu sanayi bölgelerinin “Yeşil OSB”lere dönüşümü için gerekli altyapı ve kapasitenin oluşturulması amaçlanmaktadır.

Detaylar ve gelişmeler için GTE’yi Takip Ediniz.

 

 

“Türkiye için Yeşil OSB Çerçevesinin Geliştirilmesi” Projesi Kapanış Etkinliği Ankara’da Gerçekleştirildi

T.C. Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ve Dünya Bankası Grubu işbirliği ile Kasım 2016’da başlatılan “Türkiye için Yeşil OSB Çerçevesinin Geliştirilmesi Projesi”nin kapanış toplantısı 7 Kasım 2017 tarihinde Ankara HiltonSA Otel’de gerçekleştirilmiştir. GTE Carbon’un konsorsiyum lideri olarak yürütücülüğünü üstlendiği, Carbon Trust ve Environmental Resources Management (ERM) şirketlerinin ise konsorsiyum ortağı olarak yer aldığı proje ile Türkiye için kapsamlı bir Yeşil OSB çerçevesi geliştirilmiş ve kapanış toplantısında bu çerçeve katılımcılar ile paylaşılmıştır.

Proje kapsamında pilot olarak seçilen ve aşağıda listelenen Organize Sanayi Bölgelerinde (OSBlerde) eko-verimlilik (enerji/su verimliliği), yeşil altyapı ve endüstriyel simbiyoz olanakları gibi alanlarda teknik saha çalışmaları gerçekleştirilmiştir. Gerçekleştirilen bu teknik çalışmalara ek olarak ulusal düzeyde mevzuat/finansman mekanizmaları, Yeşil OSB kriterleri, OSB dönüşüm süreçleri ve Yeşil OSB kurumsal yönetim süreçleri analiz edilmiş ve Türkiye için öneriler getirilmiştir. Proje kapsamında pilot olarak seçilen OSB’ler şunlardır:

• Adana Hacı Sabancı OSB
• Ankara Sanayi Odası 1. OSB
• Bursa OSB
• İzmir Atatürk OSB

4 OSB için ön görülen toplam kazanımların yıllık yaklaşık karşılıkları şu şekilde ifade edilmiştir:
• 1,5 milyon nüfuslu bir kentin evsel elektrik tüketimine eşdeğer enerji tasarrufu,
• 200 bin nüfuslu bir kentin evsel su tüketimine eşdeğer su tasarrufu,
• 180 bin nüfuslu bir kentin evsel atık miktarına eşdeğer atık azaltımı,
• 780 hektarlık (1500 futbol sahası büyüklüğünde) ormanın karbon tutma kapasitesine eşdeğer karbon salımı azaltımı

OSB temsilcilerinin yanı sıra, sanayi/ticaret odaları, kalkınma ajansları, sanayi işletmeleri ve kamu kurumları temsilcilerinin yoğun katılımı ile gerçekleştirilen proje kapanış toplantısı Dünya Bankası Türkiye Direktörü Johanes C.M. Zutt’un konuşması ile başlamıştır. Verimlilik Genel Müdürü Anıl Yılmaz’ın “Yeşil OSBlerin Türkiye’nin Sanayi Stratejisi’ndeki Önemi ve Türkiye Yeşil OSB Projesi’nin Ana Etkileri” başlıklı konuşması ile devam etmiştir. Sonrasında Dünya Bankası Grubu Rakip Endüstriler Bölüm Müdürü Jose Ernesto Lopez Cordova, iklim rakip endüstrileri ve verimliliği ele alan konuşması ile toplantıya katkı sağlamıştır. Dünya Bankası Grubu Finans ve Piyasalar Bölümü’nde Kıdemli Uzman olan Eduard Yakubov, dinleyicileri, Proje hedefleri ve Proje’nin IFC Stratejisi’ndeki rolü ile ilgili aydınlatmıştır.

Öğleden önceki oturum, Dünya Bankası Grubu Endüstriyel Kaynak Verimliliği Uzmanı Sinem Demir’in, Küresel Eko-Endüstriyel Park Çerçevesi konulu konuşması ve Kore Enerji Ajansı Küresel Strateji Departmanı’ndan Inchul Hwang’ın Güney Kore enerji verimliliği politikalarını anlattığı sunumu ile devam etmiştir. Öğleden önceki son kısımda ise GTE Carbon uzmanlarından Dr. Emrah Alkaya ve Engin Koç ile Carbon Trust uzmanlarından David Tobin, Proje’nin ana bulgularını ve belirlenen teknik fırsatları katılımcılara aktarmışlardır.

Öğleden sonraki oturumda ilk olarak GTE Carbon uzmanlarından Dr. Emrah Alkaya, Yeşil OSB kriterlerini ve Yeşil OSB’ye Dönüşüm/Planlama adımlarını anlattığı konuşmalarını gerçekleştirmiştir. Ardından GTE Carbon firmasından bir diğer uzman Cansu Perdeli, Yeşil OSB’ye dönüşüm için gerçekleştirilen mevzuat analizi sonuçlarını ve Proje kapsamında analiz edilen finansman araçlarını katılımcılara aktarmıştır. Toplantının son aşamasında ise Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, Kalkınma Bakanlığı, KOSGEB, TOBB ve OSBÜK’ten temsilcilerin yer aldığı bir panel gerçekleştirilmiştir. Dünya Bankası Grubu Kıdemli Özel Sektör Geliştirme Uzmanı Etienne Kechichian’ın kapanış konuşması ile toplantı son bulmuştur.

“Türkiye İçin Yeşil OSB Çerçevesinin Geliştirilmesi Projesi Teknik Olanaklar Ve Mevzuat/Finansman Mekanizmaları Çalıştayı” Ankara’da Gerçekleştirildi

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Verimlilik Genel Müdürlüğü ve Dünya Bankası Uluslararası Finans Kuruluşu (IFC) işbirliğinde Kasım 2016’da başlatılan, “Eko-Endüstriyel Parklar” temalı “Türkiye için Yeşil OSB Çerçevesinin Geliştirilmesi Projesi” isimli projenin ilk çalıştayı 27 Temmuz 2017 tarihinde gerçekleştirilmiştir.

Proje kapsamında gelinen aşamada, çalışmaların konsorsiyum lideri olan GTE Carbon ve proje partnerleri Carbon Trust (UK) & ERM (UK) firmalarının çalışmaları doğrultusunda;

✓  İzmir Atatürk OSB,

✓  Bursa OSB,

✓  Adana Hacı Sabancı OSB ve

✓  Ankara Sanayi Odası 1. OSB’de

kaynak tüketimi yoğun sektörlerde saha çalışmaları yürütülerek eko-verimlilik (enerji/su verimliliği), yeşil altyapı ve endüstriyel simbiyoz olanakları gibi alanlarda teknik saha çalışmaları yapılmış, aynı zamanda literatür araştırmaları ve finansal analizler gerçekleştirilmiştir.

OSB temsilcilerinin yanı sıra çeşitli kalkınma ajansları, sanayi işletmeleri ve kamu kurumları temsilcilerinin de katılım sağladığı çalıştayın öğleden önceki ilk bölümü, Verimlilik Genel Müdürü Anıl Yılmaz ile Dünya Bankası Grubu Endüstriyel Kaynak Verimliliği Uzmanı Sinem Demir’in açılış konuşmalarıyla başladı. Dünya Bankası ve Bakanlığın endüstriyel simbiyoz uygulamalarına dair vizyonlarını ve projede gelinen mevcut durumu konu alan açılış konuşmalarının ardından çalıştay, Sanayi ve Teknoloji Uzmanı Cihan Usta’nın ‘Türkiye’de Organize Sanayi Bölgelerinin Durumu’ başlıklı ve Prof. Dr. Göksel Demirer’in ‘Yeşil OSB/Eko-endüstriyel Park Kavramı ve Dünya Örnekleri’ başlıklı, endüstriyel simbiyoz yaklaşımı ve eko-endüstriyel parklar konularında Türkiye ve dünyadaki mevcut durumu açıklayan sunumlarıyla devam etti. Çalıştayın öğleden önceki bölümü danışma firma GTE Carbon Uzmanları Dr. Emrah Alkaya, Engin Koç ve Cansu Perdeli’nin proje kapsamında gerçekleştirilen saha çalışmaları, konuya dair mevzuat, uygulanması planlanan iş modelleri, OSB aksiyon planları ve belirlenecek yeşil OSB kriterleri hakkında yaptığı bilgilendirmelerle son buldu.

Çalıştayın öğleden sonraki kısmında ise nihai olarak hedeflenen “Türkiye Yeşil Sanayi Bölgeleri Ulusal Çerçevesi”nin geliştirilmesine yönelik katılımcıların aktif katılımı ile görüş alışverişinde bulunulmuştur.

gte2gte3gte4

“Türkiye için Yeşil Organize Sanayi Bölgesi (OSB) Çerçevesi Geliştirilmesi” Projesi açılışı gerçekleştirildi

“Türkiye için Yeşil Organize Sanayi Bölgesi (OSB) Çerçevesi Geliştirilmesi” Projesi 9 Kasım 2016 tarihinde İstanbul’da yapılan bir açılış toplantısı ile başladı. Ana amacı Türkiye’deki OSB’lerin sürdürülebilir ve kaynak verimli endüstriyel parklara dönüştürülmesi ve tasarlanması için ulusal bir çerçeve geliştirmek olan projenin ana faydalanıcısı Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’dır. 9 ayda tamamlanması planlanan proje Dünya Bankası ve Uluslararası Finans Kurumu tarafından finanse edilmekte; GTE Carbon liderliğindeki Carbon Trust ve ERM’den oluşan konsorsiyumca yürütülmektedir. Proje takımına Prof. Dr. Göksel Demirer (ODTÜ) gibi kaynak verimliliği, temiz üretim ve endüstriyel simbiyoz alanlarında oldukça deneyimli uzmanlardan oluşan bir danışman kadrosu da destek vermekte.

Türkiye’de Yeşil Rekabetçilik, Türkiye’de Yeşil OSB’ler Programının Değerlendirilmesi ve Türkiye’deki Bağlantılı Çalışma/Projeler başlıklı 3 oturumda gerçekleştirilen açılış toplantısında hazır bulunan yararlanıcı & paydaşlar arasında Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Verimlilik Genel Müdürlüğü (VGM), Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Sanayi Bölgeleri Genel Müdürlüğü (SBGM), WB, IFC, KOSGEB, OSBÜK, çeşitli OSB Müdürlükleri ile Sanayi Odaları, TÜBİTAK MAM Çevre ve Temiz Üretim Enstitüsü, Bursa, Eskişehir, BilecikKalkınma Ajansı (BEBKA), Doğu Marmara Kalkınma Ajansı (MARKA), Trakya Kalkınma Ajansı (Trakyaka), Türkiye Teknoloji Geliştirme Vakfı (TTGV) ile Sürdürülebilir Kalkınma Derneği (SKD) temsilcileri bulunmaktadır.

Proje yürütücü konsorsiyum lideri GTE Carbon tarafından gerçekleştirilen “Türkiye İçin Yeşil OSB Çerçevesinin Geliştirilmesi” sunumunda projenin amacı, kapsamı, yöntemi ve iş paketlerine ilişkin detaylar katılımcılarla paylaşılmış; paydaşların bunlara ilişkin görüşleri ve geri bildirimleri alınmıştır.