“Türkiye için Yeşil Organize Sanayi Bölgesi (OSB) Çerçevesi Geliştirilmesi” Projesi açılışı gerçekleştirildi

25.03.2024

“Türkiye için Yeşil Organize Sanayi Bölgesi (OSB) Çerçevesi Geliştirilmesi” Projesi 9 Kasım 2016 tarihinde İstanbul’da yapılan bir açılış toplantısı ile başladı. Ana amacı Türkiye’deki OSB’lerin sürdürülebilir ve kaynak verimli endüstriyel parklara dönüştürülmesi ve tasarlanması için ulusal bir çerçeve geliştirmek olan projenin ana faydalanıcısı Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’dır. 9 ayda tamamlanması planlanan proje Dünya Bankası ve Uluslararası Finans Kurumu tarafından finanse edilmekte; GTE Carbon liderliğindeki Carbon Trust ve ERM’den oluşan konsorsiyumca yürütülmektedir. Proje takımına Prof. Dr. Göksel Demirer (ODTÜ) gibi kaynak verimliliği, temiz üretim ve endüstriyel simbiyoz alanlarında oldukça deneyimli uzmanlardan oluşan bir danışman kadrosu da destek vermekte.

Türkiye’de Yeşil Rekabetçilik, Türkiye’de Yeşil OSB’ler Programının Değerlendirilmesi ve Türkiye’deki Bağlantılı Çalışma/Projeler başlıklı 3 oturumda gerçekleştirilen açılış toplantısında hazır bulunan yararlanıcı & paydaşlar arasında Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Verimlilik Genel Müdürlüğü (VGM), Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Sanayi Bölgeleri Genel Müdürlüğü (SBGM), WB, IFC, KOSGEB, OSBÜK, çeşitli OSB Müdürlükleri ile Sanayi Odaları, TÜBİTAK MAM Çevre ve Temiz Üretim Enstitüsü, Bursa, Eskişehir, BilecikKalkınma Ajansı (BEBKA), Doğu Marmara Kalkınma Ajansı (MARKA), Trakya Kalkınma Ajansı (Trakyaka), Türkiye Teknoloji Geliştirme Vakfı (TTGV) ile Sürdürülebilir Kalkınma Derneği (SKD) temsilcileri bulunmaktadır.

Proje yürütücü konsorsiyum lideri GTE Carbon tarafından gerçekleştirilen “Türkiye İçin Yeşil OSB Çerçevesinin Geliştirilmesi” sunumunda projenin amacı, kapsamı, yöntemi ve iş paketlerine ilişkin detaylar katılımcılarla paylaşılmış; paydaşların bunlara ilişkin görüşleri ve geri bildirimleri alınmıştır.