“Türkiye için Yeşil OSB Çerçevesinin Geliştirilmesi” Projesi Kapanış Etkinliği Ankara’da Gerçekleştirildi

25.03.2024

T.C. Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ve Dünya Bankası Grubu işbirliği ile Kasım 2016’da başlatılan “Türkiye için Yeşil OSB Çerçevesinin Geliştirilmesi Projesi”nin kapanış toplantısı 7 Kasım 2017 tarihinde Ankara HiltonSA Otel’de gerçekleştirilmiştir. GTE Carbon’un konsorsiyum lideri olarak yürütücülüğünü üstlendiği, Carbon Trust ve Environmental Resources Management (ERM) şirketlerinin ise konsorsiyum ortağı olarak yer aldığı proje ile Türkiye için kapsamlı bir Yeşil OSB çerçevesi geliştirilmiş ve kapanış toplantısında bu çerçeve katılımcılar ile paylaşılmıştır.

Proje kapsamında pilot olarak seçilen ve aşağıda listelenen Organize Sanayi Bölgelerinde (OSBlerde) eko-verimlilik (enerji/su verimliliği), yeşil altyapı ve endüstriyel simbiyoz olanakları gibi alanlarda teknik saha çalışmaları gerçekleştirilmiştir. Gerçekleştirilen bu teknik çalışmalara ek olarak ulusal düzeyde mevzuat/finansman mekanizmaları, Yeşil OSB kriterleri, OSB dönüşüm süreçleri ve Yeşil OSB kurumsal yönetim süreçleri analiz edilmiş ve Türkiye için öneriler getirilmiştir. Proje kapsamında pilot olarak seçilen OSB’ler şunlardır:

• Adana Hacı Sabancı OSB
• Ankara Sanayi Odası 1. OSB
• Bursa OSB
• İzmir Atatürk OSB

4 OSB için ön görülen toplam kazanımların yıllık yaklaşık karşılıkları şu şekilde ifade edilmiştir:
• 1,5 milyon nüfuslu bir kentin evsel elektrik tüketimine eşdeğer enerji tasarrufu,
• 200 bin nüfuslu bir kentin evsel su tüketimine eşdeğer su tasarrufu,
• 180 bin nüfuslu bir kentin evsel atık miktarına eşdeğer atık azaltımı,
• 780 hektarlık (1500 futbol sahası büyüklüğünde) ormanın karbon tutma kapasitesine eşdeğer karbon salımı azaltımı

OSB temsilcilerinin yanı sıra, sanayi/ticaret odaları, kalkınma ajansları, sanayi işletmeleri ve kamu kurumları temsilcilerinin yoğun katılımı ile gerçekleştirilen proje kapanış toplantısı Dünya Bankası Türkiye Direktörü Johanes C.M. Zutt’un konuşması ile başlamıştır. Verimlilik Genel Müdürü Anıl Yılmaz’ın “Yeşil OSBlerin Türkiye’nin Sanayi Stratejisi’ndeki Önemi ve Türkiye Yeşil OSB Projesi’nin Ana Etkileri” başlıklı konuşması ile devam etmiştir. Sonrasında Dünya Bankası Grubu Rakip Endüstriler Bölüm Müdürü Jose Ernesto Lopez Cordova, iklim rakip endüstrileri ve verimliliği ele alan konuşması ile toplantıya katkı sağlamıştır. Dünya Bankası Grubu Finans ve Piyasalar Bölümü’nde Kıdemli Uzman olan Eduard Yakubov, dinleyicileri, Proje hedefleri ve Proje’nin IFC Stratejisi’ndeki rolü ile ilgili aydınlatmıştır.

Öğleden önceki oturum, Dünya Bankası Grubu Endüstriyel Kaynak Verimliliği Uzmanı Sinem Demir’in, Küresel Eko-Endüstriyel Park Çerçevesi konulu konuşması ve Kore Enerji Ajansı Küresel Strateji Departmanı’ndan Inchul Hwang’ın Güney Kore enerji verimliliği politikalarını anlattığı sunumu ile devam etmiştir. Öğleden önceki son kısımda ise GTE Carbon uzmanlarından Dr. Emrah Alkaya ve Engin Koç ile Carbon Trust uzmanlarından David Tobin, Proje’nin ana bulgularını ve belirlenen teknik fırsatları katılımcılara aktarmışlardır.

Öğleden sonraki oturumda ilk olarak GTE Carbon uzmanlarından Dr. Emrah Alkaya, Yeşil OSB kriterlerini ve Yeşil OSB’ye Dönüşüm/Planlama adımlarını anlattığı konuşmalarını gerçekleştirmiştir. Ardından GTE Carbon firmasından bir diğer uzman Cansu Perdeli, Yeşil OSB’ye dönüşüm için gerçekleştirilen mevzuat analizi sonuçlarını ve Proje kapsamında analiz edilen finansman araçlarını katılımcılara aktarmıştır. Toplantının son aşamasında ise Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, Kalkınma Bakanlığı, KOSGEB, TOBB ve OSBÜK’ten temsilcilerin yer aldığı bir panel gerçekleştirilmiştir. Dünya Bankası Grubu Kıdemli Özel Sektör Geliştirme Uzmanı Etienne Kechichian’ın kapanış konuşması ile toplantı son bulmuştur.