“Türkiye İçin Yeşil OSB Çerçevesinin Geliştirilmesi Projesi Teknik Olanaklar Ve Mevzuat/Finansman Mekanizmaları Çalıştayı” Ankara’da Gerçekleştirildi

25.03.2024

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Verimlilik Genel Müdürlüğü ve Dünya Bankası Uluslararası Finans Kuruluşu (IFC) işbirliğinde Kasım 2016’da başlatılan, “Eko-Endüstriyel Parklar” temalı “Türkiye için Yeşil OSB Çerçevesinin Geliştirilmesi Projesi” isimli projenin ilk çalıştayı 27 Temmuz 2017 tarihinde gerçekleştirilmiştir.

Proje kapsamında gelinen aşamada, çalışmaların konsorsiyum lideri olan GTE Carbon ve proje partnerleri Carbon Trust (UK) & ERM (UK) firmalarının çalışmaları doğrultusunda;

✓  İzmir Atatürk OSB,

✓  Bursa OSB,

✓  Adana Hacı Sabancı OSB ve

✓  Ankara Sanayi Odası 1. OSB’de

kaynak tüketimi yoğun sektörlerde saha çalışmaları yürütülerek eko-verimlilik (enerji/su verimliliği), yeşil altyapı ve endüstriyel simbiyoz olanakları gibi alanlarda teknik saha çalışmaları yapılmış, aynı zamanda literatür araştırmaları ve finansal analizler gerçekleştirilmiştir.

OSB temsilcilerinin yanı sıra çeşitli kalkınma ajansları, sanayi işletmeleri ve kamu kurumları temsilcilerinin de katılım sağladığı çalıştayın öğleden önceki ilk bölümü, Verimlilik Genel Müdürü Anıl Yılmaz ile Dünya Bankası Grubu Endüstriyel Kaynak Verimliliği Uzmanı Sinem Demir’in açılış konuşmalarıyla başladı. Dünya Bankası ve Bakanlığın endüstriyel simbiyoz uygulamalarına dair vizyonlarını ve projede gelinen mevcut durumu konu alan açılış konuşmalarının ardından çalıştay, Sanayi ve Teknoloji Uzmanı Cihan Usta’nın ‘Türkiye’de Organize Sanayi Bölgelerinin Durumu’ başlıklı ve Prof. Dr. Göksel Demirer’in ‘Yeşil OSB/Eko-endüstriyel Park Kavramı ve Dünya Örnekleri’ başlıklı, endüstriyel simbiyoz yaklaşımı ve eko-endüstriyel parklar konularında Türkiye ve dünyadaki mevcut durumu açıklayan sunumlarıyla devam etti. Çalıştayın öğleden önceki bölümü danışma firma GTE Carbon Uzmanları Dr. Emrah Alkaya, Engin Koç ve Cansu Perdeli’nin proje kapsamında gerçekleştirilen saha çalışmaları, konuya dair mevzuat, uygulanması planlanan iş modelleri, OSB aksiyon planları ve belirlenecek yeşil OSB kriterleri hakkında yaptığı bilgilendirmelerle son buldu.

Çalıştayın öğleden sonraki kısmında ise nihai olarak hedeflenen “Türkiye Yeşil Sanayi Bölgeleri Ulusal Çerçevesi”nin geliştirilmesine yönelik katılımcıların aktif katılımı ile görüş alışverişinde bulunulmuştur.

gte2gte3gte4