“Aksaray Organize Sanayi Bölgesi’nde Endüstriyel Simbiyoz Olanaklarının Araştırılması Projesi”nin Sinerji Çalıştayı Aksaray’da gerçekleştirildi

25.03.2024

Ahiler Kalkınma Ajansı öncülüğünde başlatılan, GTE Carbon ve Ekodenge firmalarının ortak girişimi ile çalışmaları yürütülen “Aksaray Organize Sanayi Bölgesi’nde Endüstriyel Simbiyoz Olanaklarının Araştırılması Projesi”nin Sinerji Çalıştayı 03.07.2018 tarihinde Aksaray Ağaçlı Otel’de gerçekleştirilmiştir.

Çalıştayda, Aksaray Organize Sanayi Bölgesi’ndeki işletmeler başta olmak üzere TR71 Bölgesi (Aksaray, Kırıkkale, Kırşehir, Nevşehir ve Niğde) içindeki firmaların ortak fayda sağlayabileceği endüstriyel simbiyoz olanakları ve bu olanakların hayata geçirilmesi halinde sağlanacak çevresel ve ekonomik kazanımlar üzerine bilgi ve fikir paylaşımında bulunulmuştur.

Çalıştay, Ahiler Kalkınma Ajansı Genel Sekreter Vekili Bekir Varol ile Planlama Programlama ve Koordinasyon Birimi uzmanlarından Faruk Er’in projenin doğuşu, hayata geçirilme amacı, TR71 bölgesi özelindeki önemi ve Aksaray Organize Sanayi Bölgesi Müdür Vekili Ayhan Ermiş’in sanayi bölgesi özelinde projenin yapacağı katkılar üzerine yaptıkları açılış konuşmalarıyla başlamıştır. Açılış konuşmaları akabinde GTE Carbon ve Ekodenge firmaları adına proje koordinatörlüğünü yürüten Dr. Emrah Alkaya bölgede gerçekleştirilen tesis, paydaş ziyaretleri ve teknik analizler sonucunda ortaya çıkan endüstriyel simbiyoz olanaklarına yönelik bir sunum yapmıştır.

Çalıştayın son kısmında ise bölgeye dair belirlenen endüstriyel simbiyoz olanakları çerçevesinde katılımcı firmalar ile grup çalışmaları gerçekleştirilmiştir. Grup çalışmaları vesilesiyle endüstriyel simbiyoz olanaklarının hayata geçirilmesine yönelik imkânlar üzerine detaylıca bilgi ve fikir alış verişi yapılmıştır. Grup çalışmalarına katılan sektörler, aşağıdaki listede özetlenmektedir:

-Gıda ürünlerinin imalatı

-Makine ve ekipman imalatı

-Atığın toplanması, ıslahı ve bertarafı faaliyetleri; maddelerin geri kazanımı

-Yenilenebilir kaynaklardan elektrik enerjisi üretimi

-Yapı ve beton elemanları imalatı

-Kauçuk ürünlerin imalatı

-Tekstil ürünleri imalatı

-Hazır hayvan yemlerinin imalatı

-Kağıt ve kağıt ürünlerinin imalatı

-Motorlu kara taşıtlarının parçalarının boyanması

Etkinlikle ilgili çıkan haberler için aşağıdaki bağlantılara tıklayabilirsiniz.

Ahiler Kalkınma AjansıAksaray Posta Gazetesi[:en]On July 3, 2018, a Synergy Workshop was held in Aksaray Ağaçlı Hotel for “Investigation of Industrial Symbiosis Opportunities for Aksaray Organized Industrial Zone” Project, which was developed by Ahiler Development Agency and is currently being carried out under the joint venture of GTE Carbon and Ekodenge.

During the Workshop, information and ideas were shared about the industrial symbiosis opportunities from which the firms located in TR 71 Region (i.e. Aksaray, Kırıkkale, Nevşehir and Niğde) and especially those within the Aksaray OIZ can commonly benefit from. The potential environmental and economic benefits upon the implementation of these opportunities were also discussed in the Workshop.

Bekir Varol as Ahiler Development Agency Deputy Secretary General, Faruk Er as Planning Programming and Coordination Unit Specialist, and Ayhan Ermiş as Aksaray OIZ Deputy Manager started the Workshop with their opening speeches about the Project’s emergence,  purpose and importance for the TR71 Region. Afterwards, Dr. Emrah Alkaya as the Project Coordinator on behalf of GTE Carbon and Ekodenge, made a presentation on the industrial symbiosis opportunities that arose as a result of the stakeholder and firm visits and technical analyzes conducted in the region.

In the last part of the Workshop, group studies were held with participant firms; and detailed information and idea sharing were made about the industrial symbiosis opportunities identified for the region. The sectors that participated in group studies are summarized in the list below:

– Manufacture of food products

– Manufacture of machinery and equipment

– Waste collection, reclamation and disposal activities; recovery of substances

– Electricity generation from renewable sources

– Manufacture of building and concrete elements

– Manufacture of rubber products

– Manufacture of textile products

– Manufacture of animal feeds

– Manufacture of paper and paper products

– Painting of motor vehicle parts