Şanlıurfa Organize Sanayi Bölgesi’nde Atıksu Geri Dönüşümü Verimlilik Projesi

25.03.2024

İstanbul Medeniyet Üniversitesi (Prof. Dr. Erkan Şahinkaya)’nin danışmanlığında Karacadağ Kalkınma Ajansı desteği ile GTE’nin yürütücüsü olduğu “Atıksu Geri Dönüşümü Verimlilik Projesi” Dünya Bankası Finansmanlı Türkiye Organize Sanayi Bölgeleri Projesi finansal destek programının öncelikleriyle uyumlu şekilde yürütülmektedir.

Şanlıurfa Organize Sanayi Bölgesi ile su kaynaklarının etkin ve verimli yönetiminin sağlanmasını amaçlayan projenin ülkemizde sanayinin yeşil dönüşümü için de güzel örneklerden bir tanesi olması hedeflenmektedir. SUOSB’de üretilen atıksuların geri kazanılması için mevcut teknolojiler irdelenerek ön tasarımları yapılmış ve yaklaşık yatırım ile işletme maliyetleri hesaplanarak projenin ekonomik, teknik ve çevresel açıdan değerlendirildiği fizibilite çalışmaları yapılmıştır.