Muğla Sürdürülebilir Enerji Eylem Planı (SEAP)

25.03.2024

Muğla Büyükşehir Belediyesi (MBB)’ne GTE’nin danışmanlığını yaptığı “ İklim Değişikliği ve Sürdürülebilir Enerji Eylem Planı” 2013 yılında hazırlanmıştır. Proje kapsamında, sera gazı emisyonuna neden olan önemli kaynakların tespit edilmesi ve gerekli önlemlerin tanımlanması amaçlanmıştır.

Çalışma kapsamında il düzeyinde enerji tüketim eğilimlerini incelenmiş, sera gazı emisyonları hesaplanmış ve sera gazı azaltım fırsatları içeren alanlar belirlenmiştir. Yapılan çalışmalarda sera gazı emisyonuna sebep olan en önemli kaynaklar mevcut termik santrallerde yakıt tüketimi, ulaştırma amaçlı yakıt tüketimi ve atıkların depolanmasından kaynaklı olduğu belirlenmiştir. SEEP kapsamına giren sera gazı emisyonlarında ise ilk sırada atıkların depolanması, ulaşım ve elektrik tüketim sektörlerinin olduğu görülmüştür. SEEP kapsamında Muğla’nın özgün durumuna göre tanımlanan temel eylemler, bu doğrultuda atık sektörüne ve ulaştırma sektörüne yönelik belirlenmiş olup, Muğla’nın yenilenebilir enerji potansiyelinin değerlendirilmesi halinde, elektrik tüketimi kaynaklı sera gazı emisyonlarının da önemli ölçüde azalacağı ortaya çıkmıştır.

Muğla Büyükşehir Belediyesi ile gerçekleştirdiğimiz diğer proje:

Proje Dokümanı | PDF | 25MB