Küçük Menderes Havzası’nda Su Yönetim Olanaklarını Ortaya Koymaya Çalışıyoruz!

25.03.2024

Yeni projemiz “Döngüsel Su Yönetimi Olanaklarının Multisektörel (Kent, Endüstri ve Tarım) Ölçekte Geliştirilmesi: Küçük Menderes Nehir Havzası Örneği’ kapsamında saha çalışmalarımıza başladık!

TÜBITAK 2519 Programı kapsamında COST Association – European Cooperation in Science and Technology (COST) CA 17133 Aksiyonu (Circular City Re. Solution) hedefleri ile uyumlu yürüttüğümüz bu projede İzmir ili, Küçük Menderes Nehri Alt Havzası’nda kentsel, endüstriyel ve tarımsal su kullanıcıları arasında döngüsel su yönetim olanaklarını ortaya koymayı hedefliyoruz.

İstanbul Aydın Üniversitesi koordinatörlüğünde Dokuz Eylül Üniversitesi ve DSİ Genel Müdürlüğü ile iş birliğinde yürütülen projenin son yıllarda bölgede yaşanan suya erişim problemlerinin çözümünde önemli bir adım olmasını umuyoruz.