Konya Büyükşehir Belediyesi Sera Gazı Emisyonu Envanteri Hazırlanması

25.03.2024

Konya Büyükşehir Belediyesi’ne “İklim Değişikliği Eylem Planı” çalışmaları dâhilinde GTE sera gazı emisyonu envanterinin oluşturulması ve sera gazı emisyonu azaltım eylem planının hazırlanmasına yönelik teknik danışmanlık hizmeti sunmaktadır.

Proje 2020 yılı içerisinde başlamış olup, çalışma kapsamında iç ve dış paydaşlarla yoğun görüşmeler yapılmıştır. Proje ile Konya Büyükşehir Belediyesi’ne iklim değişikliği etkilerine uyum çalışmaları öncesinde önemli bir katkı yapılması amaçlanmaktadır.