Karbon Piyasasına Hazırlık Ortaklığı Projesi Hibesi Onaylandı

25.03.2024

Karbon Piyasasına Hazırlık Ortaklığı
Projesi Hibesi Onaylandı

Dünya Bankası tarafından oluşturulan “PMR- Partnership for Market Readiness” programı çerçevesinde Türkiye sera gazı emisyonlarının İzlemesi, Doğrulanması, Raporlanması (MRV) ve emisyon ticareti mekanizmaları konularında kapasite geliştirme ve pilot uygulamalar gerçekleştirmek amacı ile 3 Milyon Dolar’lık bir hibe alacaktır.

11 gelişmiş ülke ve Avrupa Komisyonu tarafından finansal olarak desteklenen ve Dünya Bankası tarafından yürütülen PMR, 2011 yılında, gelişmekte olan ülkelerin piyasa mekanizmalarından daha etkin faydalanmalarını sağlamak amacı ile kurumsal ve teknik kapasitelerinin arttırılmasına yönelik olarak başlatılmıştır.

Koordinasyonu Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından yürütülen proje kapsamında Türkiye’de 2012 yılında yürürlüğe giren  “Sera Gazı Emisyonlarının İzlenmesi, Doğrulanması ve Raporlanması” yönetmeliğinin uygulanmasına yönelik olarak çalışmaların yapılması ve emisyon ticareti pilot uygulamaları ile ülkemizde şeffaf ve etkin emisyon ticaret sisteminin temellerinin atılması hedefleniyor.

Konu ile ilgili linkler:
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı
Dünya Bankası
Türkiye Başvuru dokümanı