H&M Tekstil Tedarikçileri için Su ve Enerji Verimliliği Çalışmaları

25.03.2024

GTE, 2019 yılında H&M tedarikçilerinden Bursa’da yer alan 2 tekstil firmasına temiz üretim kapsamında su ve enerji verimliği çalışmaları gerçekleştirmiştir. Çalışma kapsamında tesis ziyaretleri gerçekleştirilmiş ve yerinde incelemeler yapılmıştır. Saha çalışmalarında tesislerin teknik durum analizi gerçekleştirilmiştir. Saha ziyaretlerini takiben, su ve enerji verimliliği olanakları araştırılmış ve tesis bazında uygulama olanaklarının sunulduğu raporlar hazırlanmıştır.