GTE Carbon ve ERM, 1 Nisan 2012 tarihinde karbon yönetimi konulu bir konferans düzenledi

25.03.2024

Karbon Ayakizi Çalıştayı’na büyük ilgi

1 Nisan 2011 tarihinde İngiltere Büyükelçiliği, Global Tan Enerji (GTE) ve İngiliz çevre danışmanlık firması Environmental Resources Management (ERM) tarafından İngiltere Başkonsolosluğu’nda düzenlenen Karbon Ayakizi Çalıştayı’nda iş dünyası, sanayi, sivil toplum örgütleri, finans kuruluşları ve kamudan temsilciler bir araya geldi. GTE ve ERM uzmanlarının yanı sıra, Türkiye’de karbon ayakizi ve enerji yönetimi hakkında çalışmalar yapan lider firmaların da deneyimlerinin aktarıldığı çalıştayın açılış konuşması Başkonsolos Yardımcısı Sarah Mooney tarafından yapıldı.

Etkinlik programına ulaşmak için lütfen tıklayınız.
Etkinlik fotoğraflarına ulaşmak için lütfen tıklayınız.

PANEL 1: Neden Karbon Ayakizi? Karbon Yönetiminin Getirileri Nelerdir?

Özet
Firmaların hedefleri doğrultusunda geliştirecekleri sera gazı envanterleri ve karbon azaltım stratejilerinin sağlayacağı faydalar şu şekilde özetlenebilir:
-Maliyet ve emisyon azaltımı sağlayan projelerin belirlenmesi
-Marka değerinin yükselmesi ve markanın farklılaştırılması
-Yatırımcılar, müşteriler ve diğer paydaşlar ile daha iyi ilişkiler
-Tedarik zincirinin daha etkin yönetimi
-Yenilikçi/ inovatif uygulamaların hayata geçirilmesi
-Karbon Saydamlık, Sürdürülebilirlik Endeksi gibi farklı raporlamalara katılım
-Küresel çapta diğer firmalar ile bilgi alışverişi sağlama

Panel 1 Sunumlar:
M. Kemal Demirkol, Direktör, GTE
Karbon Yönetiminin İş Dünyasına Yansımaları

Simon Aumônier, Ortak, ERM
Küresel Trendler ve İyi Uygulamalar

Deniz Çalışkan, Çevre Yönetim Sistemi Şefi, THY A.O.
THY A.O’nun Seragazı Envanter Çalışmaları

Cüneyt Güven, Mühendislik Müdürü, TESCO-KIPA
TESCO-KİPA’nın Düşük Karbon Uygulamaları
Panel 2: Ayakizi Hesaplama Yöntemleri ve Karbonun Ötesine Geçmek

Özet
Karbon ayakizi geliştirmede izlenebilecek yol haritası:
-İhtiyaçlarınızı ve/ya zornluluklarınızı belirleyin: yasal yükümlülükler, raporlama gereklilikleri, daha iyi halkla ilişkiler…?
-Saha ve ürünle ilgili olan yaklaşımlarınızı bütünleştirin ve dengeleyin
-Kurumsal ya da direk ayakizinizle başayın- kaliyeti zamanla iyileştirin
-Direk olmayan ayakizinizi yukrıdan aşağı bir şekilde değerlendirin- büyük emisyon noktalarını ve fırsatları tespit edin
-Varolan ya da oluşan veriyi kullanın
– Esnek veri setini koruyun ve geliştirin

Su ayakizinin önemi:
– Artan su ihityacı iş yapma pratiklerinize olumsuz bir şekilde yansıyabilir
– Yetersiz su temini operasyonlarda kesintiye sebep olabilir
– Azalan su kalitesi firma maliyetlerini arttırabilir
– Enerji ve su arasında güçlü bir bağ vardır
– Atılması gereken ilk adım su ile ilgili operasyonlara ve tedarik zincirini etkileyebilecek risk ve fırsatları belirlemek ve bir yönetim planı oluşturmak

Panel 2 Sunumlar:
Simon Aumônier, Ortak, ERM

Kurumsal ve Ürün Ayakizi Hasaplama Metodolojileri ve Karbon Etiketlemesi
ve
Karbonun Ötesine Geçmek: Yaşam Döngüsü Analizi (LCA) ve Sürdürülebilirlik Ayakizleri

Bryan Hartlin, Kıdemli Danışman, ERM
Su Ayakizi- Mevcut Trendler, Sektör Liderleri ve İyi Uygulamalar

Alper Yılmaz, Fabrika Bakım Direktörü, PepsiCo Frito Lay Türkiye
Fabrikalarda Çevresel Sürdürülebilirlik Faaliyetleri

Özel Oturum: Emisyon Azaltım Projelerinin Finansmanı

Özet
Avrupa Yatırım Bankası Finansman Şartları:
-Çevresel Etki Değerlendirme çalışması
-Şeffaf ve yarışmacı satın alımlar
-Tarifelerde hükümet desteği
-Güçlü spomsor desteği
-Proje finansmanı için etkin bir yasal çerçeve

TURSEFF- Enerji Verimliliği ve Sürdürülebilir Enerji Kredisi
-Enerji verimliliğine yatırılan her US$ 1, US$ 2’lık arz yatırım kaydeder.
-İşletmelere kredi olarak sağlanan destek kapsamında ücretsiz teknik destek paketi mevcuttur
-Ticari enerji verimliliği kredileri, Yenilenebilir enerji kredileri, Ticari yapı ve konut sektörleri için enerji verimliliği / yenilenebilir enerji kredileri,Enerji ve Tedarikçi Kredileri sağlamaktadır.

TTGV Destekleri:
– “Teknolojik ürün” ve “teknolojik proses (üretim yöntemi) inovasyonu”
– İleri Teknoloji Geliştirme Projeleri (İTEP) Desteği
– Enerji verimliliği destekleri
– Temiz Üretim Destekleri
– Yenilenebilir enerji
– Çevre destekleri

Özel Oturum Sunumlar: 
Alain Terraillon, Türkiye Temsilcisi, Avrupa Yatırım Bankası
Yeşil Kalkınmaya AYB Katkısı

Janna Fortmann, Direktör, TURSEFF
Sürdürülebilir Enerji Projelerinin Finansmanı

Ferda Ulutaş, Çevre Projeleri Koordinatörü, TTGV
Çevre Destekleri ve Sürdürülebilirlik Faaliyetleri