Döngüsel Ekonomi ve Kaynak Verimliliği Platformu Projesi

25.03.2024

İstanbul Kalkınma Ajansı (İSTKA) tarafından Yenilikçi İstanbul Mali Destek Programı kapsamında desteklenen, İş Dünyası ve Sürdürülebilir Kalkınma Derneği (SKD Türkiye) ve İstanbul Sanayi Odası (İSO) işbirliği ile yürütülen “Döngüsel Ekonomi ve Kaynak Verimliliği Platformu Projesi” kapsamında GTE teknik danışman olarak yer almaktadır. Proje kapsamında seçilen İstanbul’da faaliyet gösteren 21 firmaya temiz üretim ve döngüsel ekonomi analizleri gerçekleştirecektir.

Projenin amacı, İstanbul sanayinde, öncelikli sektör ve değer zincirlerinde kaynak verimliliğinin ve döngüselliğin arttırılmasına her yönüyle katkı sağlanması; buna yönelik sürdürülebilir bir yapının oluşturulması ve paydaşların kapasitelerinin geliştirilmesidir.