Ankara Yerel İklim Değişikliği Eylem Planı Hazırlanması

25.03.2024

Ankara Büyükşehir Belediyesi’nin “Yerel İklim Değişikliği Eylem Planı Hazırlanması” projesi GTE tarafından yürütülmektedir.  Proje dâhilinde Ankara’nın sera gazı emisyonu envanterinin oluşturulması, sera gazı emisyonu azaltım eylem planının hazırlanması ve iklim değişikliği etkilerine karşı uyum çalışmaları gerçekleştirilmektedir.

Proje sonucunda, projenin tüm paydaşları ile birlikte şehrin tüm unsurlarını stratejik bir planlama ile bir araya getiren bütüncül bir yol haritası oluşturarak Ankara’da iklim dostu ve sürdürülebilir şehircilik anlayışına katkı yapmak amaçlanmaktadır.