Türkiye Şehirleri için Akıllı Azaltım Teknolojilerinin Değerlendirilmesi & Önceliklendirilmesi – İzmir Karşıyaka Belediyesi’nde Pilot Uygulama

25.03.2024

GTE Carbon’un Birleşik Krallık Dışişleri Bakanlığı (FCO) Refah Fonu kapsamındaki başvurusu olumlu sonuçlandı. Nihai amacı Türkiye’deki seçilen belediyelerde akıllı seragazı salım azaltım teknolojilerinin kullanımının şehir ölçeğinde geliştirilen iklim değişikliği strateji ve eylem planlarının uygulanmasının ivmelendirilmesine destek olması amacı ile yaygınlaştırılması olan projede İzmir Karşıyaka Belediyesi’nde pilot çalışma yapılacak ve bulgular & kazanılan bilgiler paylaşıma sunulacaktır.

GTE Carbon yürütücülüğünde, Carbon Trust ortaklığında ve Karşıyaka Belediyesi yararlanıcılığında gerçekleştirilecek bu proje kapsamında Türkiye’deki şehirlerde akıllı iklim değişikliği azaltım teknolojilerinin değerlendirilmesi ve önceliklendirilmesi konularında kapasite geliştirme çalışması yapılması planlanmış; bu bağlamda Karşıyaka Belediyesi özelinde ve koşullarına uygun bir yol haritası belirlenmesi hedeflenmiştir. Projenin ana çıktıları özetle şu şekildedir:

Çıktı 1 – Karşıyaka Belediyesi’nin iklim değişikliği ve sürdürülebilirlikle ilgili geçmiş çalışmalarının (ve sera gazı) envanterinin çıkarılması ve bir referans durum raporu hazırlanması.

Çıktı 2 – Karşıyaka Belediyesi personelinin (ve Turkuaz Şehirler projesinden ilgili şehir temsilcilerinin) akıllı mitigasyon teknolojileri ilge ilgili bilgi, değerlendirme ve önceliklendirme kapasitesinin güçlendirilmesi.

Çıktı 3 – Karşıyaka Belediyesi bağlamında en uygun akıllı mitigasyon teknolojilerinin önceliklendirilmesi & bunlardan en kritikleri için teknolojik ve ekonomik açılardan fizibilite çalışmalarının yapılması.

Çıktı 4 – Proje çıktılarının yaygınlaştırılması & ilgili Türkiye ve Birleşik Krallık kurumları arasında akıllı şehirler ve ilgili alt konu başlıkları etrafındaki iletişimin ve işbirliğinin kuvvetlendirilmesi.

İngiltere Büyükelçiliği Refah Fonu kapsamında desteklenecek proje kapsamındaki çalışmalara aynı zamanda Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nca desteklenen Turkuaz Şehirler projesine dâhil olan belediyelerin temsilcileri de davet edilecek, böylelikle edinilen bilgilerin hızla yaygınlaştırılması sağlanacaktır.