İzmir’de Eko-Endüstriyel Park Dönüşümü: Yeşil İAOSB Projesi

25.03.2024

İzmir Kalkınma Ajansı’dan (İZKA) alınan fizibilite desteğiyle İzmir Atatürk Organize Sanayi Bölgesi (İAOSB) yönetimi tarafından yürütülmekte olan ve GTE’nin danışmanlığını yaptığı “İzmir’de Eko-Endüstriyel Park Dönüşümü: Yeşil İAOSB Projesi” 2019 Aralık ayında tamamlanmıştır.

Projede, İAOSB’nin bir Eko-Endüstriyel Park (EEP) yapısına dönüştürülmesi amacına uygun olarak İAOSB’ye uygun teknik uygulama olanaklarının belirlenmesi ve sürdürülebilir bir yönetim modelinin ortaya koyulması hedeflenmiştir. Çalışma kapsamında İAOSB’de öne çıkan gıda, tekstil, kimyasal, plastik, metal ve motorlu kara taşıtı sektörlerinde faaliyet gösteren 170 firma ile telefonda gerçekleştirilen ön görüşmeler sonucu 57 firmaya saha ziyareti gerçekleştirilmiş ve anket kapsamında sorular yönetilmiştir.

Proje kapsamında yürütülen faaliyetler ile çevresel, ekonomik, sosyal boyutlarda ve sürdürülebilir yönetim modeli boyutunda konular ele alınmıştır. Fizibilitesi yapılan projelerin hayata geçmesi durumunda elde edilebilecek çevresel kazanımlara bakıldığında; yıllık yaklaşık 3 milyon m3 su tasarrufu ve 795 MWh enerji tasarrufu öngörülmektedir. Elde edilebilecek ekonomik kazanımlar ise yaklaşık gerekli yatırımların maliyetinin yaklaşık 4,8 milyon ABD doları olmasıyla yaklaşık 4,8 yılda amorti edebilir olduğu belirlenmiştir.

Proje İnfografiği | PDF | 1MB