AB Yeşil Mutabakatının (AYM) ASO Üyesi İşletmeler Üzerindeki Etkilerinin Yönetilmesi Projesi

25.03.2024

Ankara Sanayi Odası (ASO), üyelerinin AB Avrupa Yeşil Mutabakatının yarattığı fırsatlara, risklere ve bu kapsamdaki düzenlemelere hazırlıklı olmalarını sağlamak amacıyla AB Yeşil Mutabakatının (AYM) ASO Üyesi İşletmeler Üzerindeki Etkilerinin Yönetilmesi Projesi’ni başlatmıştır.

EWA Kurumsal Danışmanlık ve GTE proje ortakları olarak yer aldığı projede yapılan saha ziyaretleri çerçevesinde mevcut durum ve boşluk analizi gerçekleştirilmiştir. Projenin temel amacı AYM’nin işletmeler üzerinde yarattığı fırsatları, etkileri ve riskleri belirlemek, bu etki ve risklerin daha iyi yönetilmesini sağlamak ve izlenecek yönteme ilişkin yol haritasını oluşturmaktır. Proje kapsamında ASO organizasyon yapısında yer alan 35 meslek komitesi dikkate alınarak sektör bazında 15 başlıktan oluşan bir gruplandırma yapılmıştır. Belirlenen gruplarda ilgili sektörlere yönelik sektörel eylemler önerilmiştir.