Türkiye Gübre Sektörü için Düşük Karbonlu ve İklim Dirençli Yol Haritası

25.03.2024

Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası’nın (EBRD) tarafından finanse edilen GTE ve ESCON firmalarının teknik yüklenici, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının yararlanıcı olarak yer aldığı “Türkiye Gübre Sektörü için Düşük Karbonlu ve İklim Dirençli Yol Haritası” projesi ile Türkiye’nin sürdürülebilir kalkınma ve karbonsuzlaşma hedefleri doğrultusunda Türk gübre sektörü için bir yol haritasının belirlenmesi ve bu bağlamda Avrupa Yeşil Mutabakatına uyum sağlanması amaçlanmaktadır.

Proje kapsamında mevcut durum ve emisyon azaltım senaryoları analiz edilerek; geliştirilecek sera gazı ve politika etkileşim modeli ile AB Emisyon Ticaret Sistemi ve Sınırda Karbon Düzenleme Mekanizmasının etkileri incelenecektir. Türkiye’de önde gelen gübre üreticisi firmalar, ilgili kamu kurumları, ulusal ve uluslararası sivil toplum kuruluşlarının katkı sağlayacağı çalışmada orta ile uzun vadeli gelecekte karbonsuzlaşmaya yönelik sektör için yatırım ve teknoloji ihtiyaçları hakkında net sonuçlar elde edilecektir.