Pınar Süt CDP 2015 İklim Değişikliği Puanı Yayınlandı

25.03.2024

Birlikte çalıştığımız Yaşar Grup – Pınar Süt Eskişehir ve İzmir fabrikaları, yapılan CDP-İklim değişikliği değerlendirmesinde 95 puan saydamlık skoru alarak B bandında yerini almıştır. Pınar Süt, aynı zamanda CDP Su programına da cevap veren şirketlerden birisi olmuştur.  İklim değişikliği konusunda tüm grup bünyesinde kapsamlı çalışmalar yürüten ve şirket politikalarına entegre eden Yaşar Holding, bu çalışmalar sonucunda tüm grup şirketlerinde geçerli olmak üzere 2020 yılına kadar (2011 yılı baz alınarak) sera gazı salım yoğunluğunda 15% azaltım hedefi belirlemiştir. 2015 yılı itibarı ile bu hedefe büyük ölçüde gerçekleştirilmiş olup, emisyon yoğunluğunda yaklaşık %11 azaltım sağlanmıştır.

Yaşar Holding bünyesinde yer alan Pınar Süt, 2015 yılında şirket stratejilerine, karbon salımlarını azaltma çalışmalarının yanı sıra, su ve iklim değişikliğine uyum çalışmalarını da entegre etmiştir. Bu hedef doğrultusunda GTE Karbon ile birlikte iklim risklerinin belirlenmesine yönelik Su Ayak İzi, Risk Değerlendirme ve Su verimliliği çalışmaları da yapılmıştır. Bu çalışmanın sonucunda ise su tüketiminin ve su ayak izinin azaltılmasına yönelik somut öneriler gerçekleştirilmiştir.