Yaşar Holding Su Ayak izi, Verimlilik ve Su Riskleri Değerlendirmesi

Yaşar Holding, bünyesinde bulunan öne çıkan markalar Pınar süt, Pınar et, Pınar Su, Viking Kağıt, Dyo Boya, Dyo Matbaa Mürekkepleri, Altın Yunus, Çamlı Yem Besicilik, Yaşar Birleşik Pazarlama ve Desa Enerji için sürdürülebilirlik hedefleri kapsamında su ayakizi & su verimliliği, su riskleri değerlendirmesi, karbon ayakizi raporlama ve azaltım çalışmaları yürütmüştür.

2012 yılında GTE ve ERM tarafından kurumsal karbon ayakizi hesaplanan Yaşar Grubu şirketleri 2020 yılında birim üretim başına emisyonlarını 15% azaltma hedefi almış, bu hedefle Yaşar Grubu emisyon azaltım taahhüdü alan ilk yerli firma olmuştur. Yürütülen çalışmada firmaların karbon ayakizleri ve karbon emisyonlarına en fazla sebep olan sıcak karbon noktaları belirlenmiştir. Her firma için karbon azaltım yol haritası dahilinde emisyon azaltıcı önlemler ortaya konmuştur.

Proje Dokümanı | PDF | 2MB

Yaşar Holding Karbon Ayakizi Raporlama ve Azaltım Projesi

Yaşar Holding, bünyesinde bulunan öne çıkan markalar Pınar süt, Pınar et, Pınar Su, Viking Kağıt, Dyo Boya, Dyo Matbaa Mürekkepleri, Altın Yunus, Çamlı Yem Besicilik, Yaşar Birleşik Pazarlama ve Desa Enerji için sürdürülebilirlik hedefleri kapsamında su ayakizi & su verimliliği, su riskleri değerlendirmesi, karbon ayakizi raporlama ve azaltım çalışmaları yürütmüştür.

2012 yılında GTE ve ERM tarafından kurumsal karbon ayakizi hesaplanan Yaşar Grubu şirketleri 2020 yılında birim üretim başına emisyonlarını 15% azaltma hedefi almış, bu hedefle Yaşar Grubu emisyon azaltım taahhüdü alan ilk yerli firma olmuştur. Yürütülen çalışmada firmaların karbon ayakizleri ve karbon emisyonlarına en fazla sebep olan sıcak karbon noktaları belirlenmiştir. Her firma için karbon azaltım yol haritası dahilinde emisyon azaltıcı önlemler ortaya konmuştur.

Proje Dokümanı | PDF | 2MB

Türkiye Elektrik Sektörünün İklim Değişikliğine Dayanıklılığı: Risk Değerlendirmesi ve Yatırım İhtiyacı Analizi

Avrupa Yeniden İmar ve Kalkınma Bankası (EBRD) tarafından açılan “Türkiye Elektrik Üretim Sektörünün İklim Değişikliğine Dayanıklılığı: Risk Değerlendirmesi ve Yatırım İhtiyacı Analizi” ihalesini Tractabel Engie, GTE Carbon ve Acclimatize ortaklığı kazandı.

İhale kapsamında yürütülmeye başlanılan projede Türkiye elektrik üretim ve iletim sektörlerinin iklim değişikliğinden nasıl etkileneceği araştırılarak elektrik üretiminde ve iletiminde meydana gelebilecek olası azalışlar ve/veya kesintilerin maliyeti ortaya koyulacak; sektörün iklim değişikliğine uyumu için öneriler geliştirilecektir.

Proje kapsamında aynı zamanda Türkiye’de elektrik üretim sektörünün su yoğunluğu faktörleri farklı coğrafyadaki, tipteki ve teknolojileri kullanan santraller için belirlenerek, enerji-su-iklim bağlamında ekonomik ve çevresel açıdan riskli yatırımların önceden belirlenmesi hedefleniyor. EÜAŞ (Elektrik Üretim AŞ) ve özel sektör temsilcilerinin paydaşlığı sayesinde elde edilecek çıktıların daha etkin şekilde benimsenmesi ve yaygınlaştırılması da hedefler arasında yer almakta.

GTE Carbon olarak daha önce EÜAŞ ile beraber yürüttüğümüz “İklim Değişikliğinin Termik Enerji Üretimine Etkisi” projesi deneyimlerini bu yeni proje özelinde değerlendirerek enerji-iklim-su kesişimindeki deneyimimizi ileri taşımayı oldukça önemsemekteyiz.

Türkiye Şehirleri için Akıllı Azaltım Teknolojilerinin Değerlendirilmesi & Önceliklendirilmesi – İzmir Karşıyaka Belediyesi’nde Pilot Uygulama

GTE Carbon’un Birleşik Krallık Dışişleri Bakanlığı (FCO) Refah Fonu kapsamındaki başvurusu olumlu sonuçlandı. Nihai amacı Türkiye’deki seçilen belediyelerde akıllı seragazı salım azaltım teknolojilerinin kullanımının şehir ölçeğinde geliştirilen iklim değişikliği strateji ve eylem planlarının uygulanmasının ivmelendirilmesine destek olması amacı ile yaygınlaştırılması olan projede İzmir Karşıyaka Belediyesi’nde pilot çalışma yapılacak ve bulgular & kazanılan bilgiler paylaşıma sunulacaktır.

GTE Carbon yürütücülüğünde, Carbon Trust ortaklığında ve Karşıyaka Belediyesi yararlanıcılığında gerçekleştirilecek bu proje kapsamında Türkiye’deki şehirlerde akıllı iklim değişikliği azaltım teknolojilerinin değerlendirilmesi ve önceliklendirilmesi konularında kapasite geliştirme çalışması yapılması planlanmış; bu bağlamda Karşıyaka Belediyesi özelinde ve koşullarına uygun bir yol haritası belirlenmesi hedeflenmiştir. Projenin ana çıktıları özetle şu şekildedir:

Çıktı 1 – Karşıyaka Belediyesi’nin iklim değişikliği ve sürdürülebilirlikle ilgili geçmiş çalışmalarının (ve sera gazı) envanterinin çıkarılması ve bir referans durum raporu hazırlanması.

Çıktı 2 – Karşıyaka Belediyesi personelinin (ve Turkuaz Şehirler projesinden ilgili şehir temsilcilerinin) akıllı mitigasyon teknolojileri ilge ilgili bilgi, değerlendirme ve önceliklendirme kapasitesinin güçlendirilmesi.

Çıktı 3 – Karşıyaka Belediyesi bağlamında en uygun akıllı mitigasyon teknolojilerinin önceliklendirilmesi & bunlardan en kritikleri için teknolojik ve ekonomik açılardan fizibilite çalışmalarının yapılması.

Çıktı 4 – Proje çıktılarının yaygınlaştırılması & ilgili Türkiye ve Birleşik Krallık kurumları arasında akıllı şehirler ve ilgili alt konu başlıkları etrafındaki iletişimin ve işbirliğinin kuvvetlendirilmesi.

İngiltere Büyükelçiliği Refah Fonu kapsamında desteklenecek proje kapsamındaki çalışmalara aynı zamanda Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nca desteklenen Turkuaz Şehirler projesine dâhil olan belediyelerin temsilcileri de davet edilecek, böylelikle edinilen bilgilerin hızla yaygınlaştırılması sağlanacaktır.

Güneşten Ormanlar Projesi

Ege Orman Vakfı’nın hayata geçirdiği “Güneşten Ormanlar’ projesi kapsamında, 500 kilowatlık Güneş Enerji Sistemi kuruluyor. Projenin karbon sertifikasyonu GTE Carbon tarafından yürütülecek.

Ege Orman Vakfı’nın İzmir Kalkınma Ajansı’ndan (İZKA) destek alarak hayata geçirdiği “Güneşten Ormanlar’ projesi kapsamında, üretilen elektriğin bir bölümü ile Menderes-Oğlananası’nda bulunan 30 bin ağaçlık vakfa ait zeytinliğin tarımsal sulaması için kullanılacak; ihtiyaç fazlası üretilen elektrik de GEDİZ EDAŞ’a satılacak. Elde gelir ile yeni orman alanları oluşturulacak. “Solar for Forests” (Ormanlar için Güneş) adı ile Gold Standard’a karbon sertifikasyonu için de başvurmuş bulunan projenin, Türkiye’de bir sivil toplum kuruluşu tarafından geliştirilen ve güneş enerjisi alanında sertifika elde etmesi beklenen ilk proje olması bekleniyor.