Eskişehir Endüstriyel Simbiyoz Projesi Başladı!

Bursa Eskişehir Bilecik Kalkınma Ajansı (BEBKA) tarafından gerçekleştirilen endüstriyel simbiyoz çalışmaları kapsamında Eskişehir’de yer alan firmalar arasında işbirliği potansiyelinin araştırılarak, çevresel ve ekonomik kazanımların ortaya koyulmasına yönelik çalışmalara başlandı.

GTE’nin teknik danışmanlığını yaptığı proje kapsamında Endüstriyel Simbiyoz potansiyeline sahip firmalarda kaynak verimliliği ve rekabet avantajının artırılması hedefleniyor.

Proje kapsamında yapılan ilk değerlendirmelerde, Eskişehir’de yer alan sektörler incelenerek, öne çıkan sektörler belirlendi. Bu sektörler baz alınarak yapılan ilk araştırmalarda 63 sektörden kaynaklanan 112 atık için toplamda 464 endüstriyel simbiyoz olanağı tespit edildi. Projenin devamında, firma ziyaretleri ve saha çalışmaları yapılarak seçilecek pilot projeler için detaylı çalışmalar ve fizibilite konsept notları hazırlanması planlanıyor.

Karşıyaka’da “Azaltım Teknolojilerinin Değerlendirilmesi & Önceliklendirilmesi Projesi” Kapsamında Sürdürülebilir Enerji ve İklim Eylem Planı Yayınlandı

Birleşik Krallık Refah Fonu (UKSPF) tarafından desteklenen ve GTE’nin konsorsiyum lideri olarak yürütücülüğünü üstlendiği “Türkiye Şehirleri için Akıllı İklim Değişikliği Azaltım Teknolojilerinin Değerlendirilmesi & Önceliklendirilmesi – İzmir Karşıyaka Belediyesi’nde Pilot Uygulama” Projesi kapsamında, Türkiye’de sera gazı salımı azaltımı teknolojilerinin şehir ölçeğinde yaygınlaştırılması ve iklim değişikliği strateji ve eylem planlarının uygulanması üzerine çalışmalar gerçekleştirilmiş ve Mart 2017’de proje sonuçlandırılmıştır.

Söz konusu proje çıktılarına ilaveten, GTE öncülüğünde hazırlanan ve Karşıyaka Belediyesi için hazırlanmış olan “Sera Gazı Envanteri ve İklim Değişikliği Yol Haritası” dokümanı da geçtiğimiz günlerde yayınlanmıştır.

Dokümanı inceleyebilmek ve indirebilmek için TIKLAYINIZ.

 

 

“Tekstil Sektöründe Temiz Üretim Rehberi” Tanıtımı Gerçekleştirildi

WWF-Türkiye ve H&M Grup işbirliğiyle tekstil sektöründe temiz üretim uygulamalarının teşvik edilmesi ve sektörel su risklerini azaltmak amacıyla yürütülen BÜYÜK MENDERES HAVZASI’NDA TEKSTİL SEKTÖRÜNDE TEMİZ ÜRETİM UYGULAMALARININ TEŞVİKİ projesi kapsamında hazırlanan “Tekstil Sektöründe Temiz Üretim Rehberi”nin tanıtımı, 24 Eylül 2018 tarihinde Denizli Organize Sanayi Bölgesi Müdürlüğü’nde özel sektör, kamu ve sivil toplum kuruluşlarının katılımı ile gerçekleştirildi.

GTE’nin teknik danışmanlığını yürüttüğü proje kapsamında, paydaşlarla görüşülerek havza için strateji geliştirilmesi, işletme düzeyinde temiz üretim etütleri yapılması ve tekstil sektörüne yönelik temiz üretim rehberi hazırlanması çalışmaları gerçekleştirildi. Buna ek olarak, proje kapsamında Prof. Dr. Göksel Demirer öncülüğünde ve GTE ekibinin katkılarıyla hazırlanan Rehber’de, aşağıda listelenen ve tekstil sektörünün ihtiyaç duyabileceği bazı teknik, finansal ve yönetimsel konulara yer verildi:

• “Temiz Üretim” kavramı, mevzuat boyutu, işletmelere sağladığı faydalar, Türkiye özelindeki geçmişi, bugünü ve gelecek öngörüleri
• Tekstil sektörünün kaynak kullanımı ve çevresel etkileri
• Tekstil üretim süreçleri özelinde çevresel etkiler
• Dünyadan ve Türkiye’den tekstil sektöründe temiz üretim yöntemleri, uygulama örnekleri ve sonuçları
• Tekstil sektöründe temiz üretim uygulamaları sonucunda elde edilecek sosyo-ekonomik ve çevresel kazanımlar
• Finansal mekanizmalar: Kamu kurumları, uluslararası finans kuruluşları ve bankalar tarafından verilen teşvik destekleri ve kredilere dair bilgiler
• Paydaşlar: Türkiye’de sanayi sektöründe temiz üretim uygulamalarından sorumlu olan ve/veya temiz üretim konusunda teknik kapasite sunan kurum ve kuruluşlara dair bilgiler

Rehberin başta tekstil sektörü olmak üzere ülkemiz sanayii için faydalı olmasını diler, bu çalışmanın hayata geçmesinde büyük emeği olan WWF Türkiye ve H&M ekiplerine teşekkür ederiz!

Temiz Üretim Rehberi’ne BURADAN ulaşabilirsiniz.

Ayrıca, Proje ile ilgili medyada yer alan haberlere aşağıdaki bağlantılardan ulaşabilirsiniz:
Bağlantı-1
Bağlantı-2

“Aksaray Organize Sanayi Bölgesi’nde Endüstriyel Simbiyoz Olanaklarının Araştırılması Projesi”nin Sinerji Çalıştayı Aksaray’da gerçekleştirildi

Ahiler Kalkınma Ajansı öncülüğünde başlatılan, GTE Carbon ve Ekodenge firmalarının ortak girişimi ile çalışmaları yürütülen “Aksaray Organize Sanayi Bölgesi’nde Endüstriyel Simbiyoz Olanaklarının Araştırılması Projesi”nin Sinerji Çalıştayı 03.07.2018 tarihinde Aksaray Ağaçlı Otel’de gerçekleştirilmiştir.

Çalıştayda, Aksaray Organize Sanayi Bölgesi’ndeki işletmeler başta olmak üzere TR71 Bölgesi (Aksaray, Kırıkkale, Kırşehir, Nevşehir ve Niğde) içindeki firmaların ortak fayda sağlayabileceği endüstriyel simbiyoz olanakları ve bu olanakların hayata geçirilmesi halinde sağlanacak çevresel ve ekonomik kazanımlar üzerine bilgi ve fikir paylaşımında bulunulmuştur.

Çalıştay, Ahiler Kalkınma Ajansı Genel Sekreter Vekili Bekir Varol ile Planlama Programlama ve Koordinasyon Birimi uzmanlarından Faruk Er’in projenin doğuşu, hayata geçirilme amacı, TR71 bölgesi özelindeki önemi ve Aksaray Organize Sanayi Bölgesi Müdür Vekili Ayhan Ermiş’in sanayi bölgesi özelinde projenin yapacağı katkılar üzerine yaptıkları açılış konuşmalarıyla başlamıştır. Açılış konuşmaları akabinde GTE Carbon ve Ekodenge firmaları adına proje koordinatörlüğünü yürüten Dr. Emrah Alkaya bölgede gerçekleştirilen tesis, paydaş ziyaretleri ve teknik analizler sonucunda ortaya çıkan endüstriyel simbiyoz olanaklarına yönelik bir sunum yapmıştır.

Çalıştayın son kısmında ise bölgeye dair belirlenen endüstriyel simbiyoz olanakları çerçevesinde katılımcı firmalar ile grup çalışmaları gerçekleştirilmiştir. Grup çalışmaları vesilesiyle endüstriyel simbiyoz olanaklarının hayata geçirilmesine yönelik imkânlar üzerine detaylıca bilgi ve fikir alış verişi yapılmıştır. Grup çalışmalarına katılan sektörler, aşağıdaki listede özetlenmektedir:

-Gıda ürünlerinin imalatı

-Makine ve ekipman imalatı

-Atığın toplanması, ıslahı ve bertarafı faaliyetleri; maddelerin geri kazanımı

-Yenilenebilir kaynaklardan elektrik enerjisi üretimi

-Yapı ve beton elemanları imalatı

-Kauçuk ürünlerin imalatı

-Tekstil ürünleri imalatı

-Hazır hayvan yemlerinin imalatı

-Kağıt ve kağıt ürünlerinin imalatı

-Motorlu kara taşıtlarının parçalarının boyanması

Etkinlikle ilgili çıkan haberler için aşağıdaki bağlantılara tıklayabilirsiniz.

Ahiler Kalkınma AjansıAksaray Posta Gazetesi[:en]On July 3, 2018, a Synergy Workshop was held in Aksaray Ağaçlı Hotel for “Investigation of Industrial Symbiosis Opportunities for Aksaray Organized Industrial Zone” Project, which was developed by Ahiler Development Agency and is currently being carried out under the joint venture of GTE Carbon and Ekodenge.

During the Workshop, information and ideas were shared about the industrial symbiosis opportunities from which the firms located in TR 71 Region (i.e. Aksaray, Kırıkkale, Nevşehir and Niğde) and especially those within the Aksaray OIZ can commonly benefit from. The potential environmental and economic benefits upon the implementation of these opportunities were also discussed in the Workshop.

Bekir Varol as Ahiler Development Agency Deputy Secretary General, Faruk Er as Planning Programming and Coordination Unit Specialist, and Ayhan Ermiş as Aksaray OIZ Deputy Manager started the Workshop with their opening speeches about the Project’s emergence,  purpose and importance for the TR71 Region. Afterwards, Dr. Emrah Alkaya as the Project Coordinator on behalf of GTE Carbon and Ekodenge, made a presentation on the industrial symbiosis opportunities that arose as a result of the stakeholder and firm visits and technical analyzes conducted in the region.

In the last part of the Workshop, group studies were held with participant firms; and detailed information and idea sharing were made about the industrial symbiosis opportunities identified for the region. The sectors that participated in group studies are summarized in the list below:

– Manufacture of food products

– Manufacture of machinery and equipment

– Waste collection, reclamation and disposal activities; recovery of substances

– Electricity generation from renewable sources

– Manufacture of building and concrete elements

– Manufacture of rubber products

– Manufacture of textile products

– Manufacture of animal feeds

– Manufacture of paper and paper products

– Painting of motor vehicle parts

Soma Bölgesel Isıtma Sistemi, Gold Standard Sertifikası Almaya Hak Kazandı

2011 yılında EÜAŞ ve Soma Belediyesi tarafından başlatılan, sonrasında ise Manisa büyükşehir Belediyesi ve özelleştirme sonrası santrali devralan Soma Termik Santral elektrik Üretim A.Ş. tarafından devam ettirilen proje kapsamında, termik santralden elde edilen ısının, kentsel ısıtmada kullanılması sağlandı. Proje, sera gazı azaltımının yanısıra, bölgedeki hava kalitesinin iyileştirilmesine katkıda bulundu.

Ocak 2014-Mayıs 2015 tarihleri arasında 954 konut eşdeğeri (KE) binada kullanılan sistem, ilk yılında yaklaşık 60bin ton karbondioksit eşdeğeri azaltım sağladı. Proje kapsamında 2018 yılı itibarı ile yaklaşık 8 bin aboneye ulaşılmış durumda. Yeni yatırımlar ile toplamda 22.000 KE binaya ulaşılması hedefleniyor. Proje, tam kapasiteye ulaştığında, sağlanacak yıllık sera gazı azaltımı 1 milyon tonun üzerinde olması bekleniyor.

Proje, bölgesel ısıtma projeleri arasında Gold Standard emisyon azaltım sertifikası almaya hak kazanan Türkiye’de ilk, dünyada ise sayılı projelerden birisi oldu.

Proje ile ilgili detaylı bilgi için TIKLAYINIZ.

 

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi için Sürdürülebilir Enerji ve İklim Eylem Planı

Alanında uzman firmalardan oluşturulan Ekodenge liderliğindeki ekip, Gaziantep Büyükşehir Belediyesi için Sürdürülebilir Enerji ve İklim Eylem Planı (SEİEP) hazırlayacak. Yenilenebilir enerji ve enerji verimliliği alanlarında pek çok projeyi hayata geçiren Gaziantep, Avrupa Belediye Başkanları Sözleşmesi’ne (Covenant of Mayors) taraf olarak sürdürülebilir ve iklim değişikliğine dayanıklı bir kent olma hedefi için önemli bir adım daha atacak.

Çalışma kapsamında, yerel paydaşların desteğiyle, kentin güncel sera gazı envanteri oluşturulacak, sera gazı azaltım hedefleri kapsamında gerekli eylemler belirlenecektir.

Diğer taraftan, iklim değişikliğinin etkileri incelenecek, kırılgan sektörler ve iklim değişikliğine uyum için eylemler tanımlanacaktır. Projenin teknik çalışmaları, Ekodenge kentsel veri analizi platformu EPESUS Şehir servisleri desteği ile gerçekleştirilecektir.

Proje ekibinde Ekodenge’nin yanı sıra, yenilenebilir enerji ve karbon projeleri yürüten GTE, sanayide enerji verimliliği alanında uzman ESCON Enerji ve yeşil binalar ile ilgili projeler yürüten TURKECO firmaları yer alıyor.

Detaylar için TIKLAYINIZ.

Aksaray OSB’de Endüstriyel Simbiyoz Olanakları Araştırılacak!

GTE-EKODENGE işbirliğinde yürütülecek olan “Aksaray Organize Sanayi Bölgesi’nde Endüstriyel Simbiyoz Olanaklarının Araştırılması” projesi çalışmalarına başlandı.

Ahiler Kalkınma Ajansı tarafından geliştirilen ve desteklenen proje kapsamında, Aksaray OSB ve çevresinde faaliyet gösteren firmaların fayda sağlayabileceği çevresel/ekonomik işbirliği potansiyelleri (atık alış verişi, ortak/tersine lojistik, ortak acil durum planları vb.) araştırılacak. Bölgesel/sektörel analizlerin yapılacağı ve yoğun bir saha çalışmasının gerçekleştirileceği proje süresince, mevcut potansiyelin ve stratejilerin belirlenmesine ek olarak endüstriyel simbiyoz uygulamalarının sürdürülebilirliğine ve yaygınlaştırılmasına yönelik altyapının oluşturulması da sağlanacak.

İlk aşamada Aksaray OSB’de gerçekleştirilecek çalışmanın, TR71(Nevşehir, Niğde, Kırıkkale Kırşehir, Aksaray) bölgesinde yer alan diğer sanayi bölgelerine de yaygınlaştırılması ve bu sanayi bölgelerinin “Yeşil OSB”lere dönüşümü için gerekli altyapı ve kapasitenin oluşturulması amaçlanmaktadır.

Detaylar ve gelişmeler için GTE’yi Takip Ediniz.

 

 

Bursa BB Hafif Raylı Sistem II Aşama Projesi Karbon Sertifikası Almaya Hak Kazandı

Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından gerçekleştirilen ve Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası (EBRD) tarafından finanse edilen Hafif Raylı Sistem II. Aşama projesi, sera gazı azaltım sertifikalandırma sürecini tamamlayarak, Türkiye’de bir belediye tarafından gerçekleştirilen ilk gönüllü karbon projesi oldu. Proje, aynı zamanda ulaştırma alanında emisyon azaltım sertifikası alan Türkiye’de ilk proje, dünyada ise sayılı projelerden birisi oldu.

Danışman ekibinde GTE’nin yerel ortak olarak çalışmalar yürüttüğü projenin tescil işlemleri, 2013 yılı aralık ayında doğrulanmış karbon standardı (Verified Carbon Standard) tarafından tamamlanmış olup, Temmuz 2015-Haziran 2016 arasındaki ilk izleme döneminde sağlanan sera gazı azaltımları yine bağımsız kuruluşlar tarafından doğrulanmıştır. 2017 yılı ocak ayında tamamlanan çalışma kapsamında bu dönem içerisinde sağlanan sera gazı azaltımı 7.092 ton karbon dioksit eşdeğeri olarak hesaplanmış ve sertifikalandırılmıştır.  Söz konusu proje, kamu kuruluşu tarafından gerçekleştirilen ilk proje olmasının yanı sıra, ulaştırma alanında da gerçekleştirilen ilk projesi olması nedeniyle, benzer kuruluşlar ve projeler için önemli bir örnektir.

Projenin detayları ve çalışma kapsamında hazırlanan raporlar ve doğrulama raporlarına ulaşmak için TIKLAYINIZ.

“Türkiye için Yeşil OSB Çerçevesinin Geliştirilmesi” Projesi Kapanış Etkinliği Ankara’da Gerçekleştirildi

T.C. Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ve Dünya Bankası Grubu işbirliği ile Kasım 2016’da başlatılan “Türkiye için Yeşil OSB Çerçevesinin Geliştirilmesi Projesi”nin kapanış toplantısı 7 Kasım 2017 tarihinde Ankara HiltonSA Otel’de gerçekleştirilmiştir. GTE Carbon’un konsorsiyum lideri olarak yürütücülüğünü üstlendiği, Carbon Trust ve Environmental Resources Management (ERM) şirketlerinin ise konsorsiyum ortağı olarak yer aldığı proje ile Türkiye için kapsamlı bir Yeşil OSB çerçevesi geliştirilmiş ve kapanış toplantısında bu çerçeve katılımcılar ile paylaşılmıştır.

Proje kapsamında pilot olarak seçilen ve aşağıda listelenen Organize Sanayi Bölgelerinde (OSBlerde) eko-verimlilik (enerji/su verimliliği), yeşil altyapı ve endüstriyel simbiyoz olanakları gibi alanlarda teknik saha çalışmaları gerçekleştirilmiştir. Gerçekleştirilen bu teknik çalışmalara ek olarak ulusal düzeyde mevzuat/finansman mekanizmaları, Yeşil OSB kriterleri, OSB dönüşüm süreçleri ve Yeşil OSB kurumsal yönetim süreçleri analiz edilmiş ve Türkiye için öneriler getirilmiştir. Proje kapsamında pilot olarak seçilen OSB’ler şunlardır:

• Adana Hacı Sabancı OSB
• Ankara Sanayi Odası 1. OSB
• Bursa OSB
• İzmir Atatürk OSB

4 OSB için ön görülen toplam kazanımların yıllık yaklaşık karşılıkları şu şekilde ifade edilmiştir:
• 1,5 milyon nüfuslu bir kentin evsel elektrik tüketimine eşdeğer enerji tasarrufu,
• 200 bin nüfuslu bir kentin evsel su tüketimine eşdeğer su tasarrufu,
• 180 bin nüfuslu bir kentin evsel atık miktarına eşdeğer atık azaltımı,
• 780 hektarlık (1500 futbol sahası büyüklüğünde) ormanın karbon tutma kapasitesine eşdeğer karbon salımı azaltımı

OSB temsilcilerinin yanı sıra, sanayi/ticaret odaları, kalkınma ajansları, sanayi işletmeleri ve kamu kurumları temsilcilerinin yoğun katılımı ile gerçekleştirilen proje kapanış toplantısı Dünya Bankası Türkiye Direktörü Johanes C.M. Zutt’un konuşması ile başlamıştır. Verimlilik Genel Müdürü Anıl Yılmaz’ın “Yeşil OSBlerin Türkiye’nin Sanayi Stratejisi’ndeki Önemi ve Türkiye Yeşil OSB Projesi’nin Ana Etkileri” başlıklı konuşması ile devam etmiştir. Sonrasında Dünya Bankası Grubu Rakip Endüstriler Bölüm Müdürü Jose Ernesto Lopez Cordova, iklim rakip endüstrileri ve verimliliği ele alan konuşması ile toplantıya katkı sağlamıştır. Dünya Bankası Grubu Finans ve Piyasalar Bölümü’nde Kıdemli Uzman olan Eduard Yakubov, dinleyicileri, Proje hedefleri ve Proje’nin IFC Stratejisi’ndeki rolü ile ilgili aydınlatmıştır.

Öğleden önceki oturum, Dünya Bankası Grubu Endüstriyel Kaynak Verimliliği Uzmanı Sinem Demir’in, Küresel Eko-Endüstriyel Park Çerçevesi konulu konuşması ve Kore Enerji Ajansı Küresel Strateji Departmanı’ndan Inchul Hwang’ın Güney Kore enerji verimliliği politikalarını anlattığı sunumu ile devam etmiştir. Öğleden önceki son kısımda ise GTE Carbon uzmanlarından Dr. Emrah Alkaya ve Engin Koç ile Carbon Trust uzmanlarından David Tobin, Proje’nin ana bulgularını ve belirlenen teknik fırsatları katılımcılara aktarmışlardır.

Öğleden sonraki oturumda ilk olarak GTE Carbon uzmanlarından Dr. Emrah Alkaya, Yeşil OSB kriterlerini ve Yeşil OSB’ye Dönüşüm/Planlama adımlarını anlattığı konuşmalarını gerçekleştirmiştir. Ardından GTE Carbon firmasından bir diğer uzman Cansu Perdeli, Yeşil OSB’ye dönüşüm için gerçekleştirilen mevzuat analizi sonuçlarını ve Proje kapsamında analiz edilen finansman araçlarını katılımcılara aktarmıştır. Toplantının son aşamasında ise Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, Kalkınma Bakanlığı, KOSGEB, TOBB ve OSBÜK’ten temsilcilerin yer aldığı bir panel gerçekleştirilmiştir. Dünya Bankası Grubu Kıdemli Özel Sektör Geliştirme Uzmanı Etienne Kechichian’ın kapanış konuşması ile toplantı son bulmuştur.